Siirry sisältöön

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu käynnistyy

Julkaistu 31.8.2020 10.02

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelusta on käynnistynyt kansainvälinen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Sen järjestävät työeläkeyhtiö Varma, Sara Hildénin Säätiö ja Tampereen kaupunki. Suunnittelukilpailu käydään ajalla 31.8.–2.12.2020, ja kilpailutulokset julkistetaan alkuvuodesta 2021.

Finlaysonin aluetta ilmakuvassa.
 

Taidemuseon uudisrakennukselle aiottu alue rajautuu Kuninkaankatuun, Wilhelm von Nottbeckin puistoon, Polttimonkatuun sekä nykyiseen Pääkonttori -rakennukseen Finlaysonin alueella. Arkkitehtuurikilpailu Tampereen kaupungin historialliseen keskustaan on kansainvälisesti kiinnostava ja haastava suunnittelutehtävä. Se on jo herättänyt kiinnostusta alan ammattikunnassa ja kilpailuun odotetaan runsasta osanottoa sekä laadukkaita ja vaikuttavia ehdotuksia.

– Kilpailijoilta edellytetään korkeatasoisen arkkitehtuurin lisäksi etenkin arvokkaan kulttuuri- ja viherympäristön sekä kaupunkirakenteen huomioimista. Kilpailuehdotusten tulee olla toiminnallisesti ja teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Myös elinkaari tulee huomioida, kertoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Sara Hildénin taidemuseolle neliöiltään kaksinkertainen ja museotekniikaltaan uusi rakennus mahdollistaa kasvavan kokoelman ja vaihtuvien näyttelyiden samanaikaisen esilläpidon. Museo on kansainvälisen tason taidekokoelmallaan merkittävä veto- ja pitovoimatekijä Tampereella.

– Keskeinen sijainti Finlaysonin alueella parantaa museon saavutettavuutta. Vanhat tehdasrakennukset ja kulttuuriympäristö yhdessä uuden arkkitehtuurin ja taiteen kanssa mahdollistavat kaupunkilaisille ja vieraillemme uudet yhteiset elämykset, sanoo taidemuseon johtaja Päivi Loimaala.

Finlaysonin alueen kiinteistöjen omistajana ja kehittäjänä Varma iloitsee Sara Hildénin museon uudesta sijainnista ja rakennuksesta.

– Uusi taidemuseo tukee Tampereen läntisen keskustan elinvoimaisuutta ja vahvistaa Finlaysonin alueelle jo muodostuneen kulttuuritoimintojen, vapaa-ajanviettopaikkojen ja työpaikkojen keskittymän houkuttelevuutta. Odotamme suurella mielenkiinnolla arkkitehtuurikilpailun ehdotuksia tulevan rakennuksen arkkitehtuurista ja ilmeestä, sanoo Varman kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki.

Kilpailuohjelmaan on koottu pohjatietoja ja selvitysaineistoa Sara Hildénin taidemuseon toiminnasta ja kokoelmista, Finlaysonin alueen kulttuuriympäristöstä, Wilhelm von Nottbeckin puistosta, alueen liikenneverkosta, Tampereen kaupungin käyttämästä viherkertoimesta sekä rakentamisolosuhteista.

Arkkitehtuurikilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa ja liiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Asemakaavan muutos laaditaan kilpailun tulosten pohjalta. Tuomaristoon kuuluvat professori arkkitehti Rainer Mahlamäki ja arkkitehti Pauno Narjus SAFA:sta, Sara Hildénin taidemuseon johtaja Päivi Loimaala, taidemaalari, kuvataiteen tohtori Silja Rantanen Sara Hildénin Säätiöstä, kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio ja kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki Varmasta sekä Tampereen kaupungilta apulaispormestari Jaakko Stenhäll (pj.), kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, hankearkkitehti Minna Tuominen, asemakaavapäällikkö Elina Karppinen ja yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen.

Sara Hildénin taidemuseon toiminta perustuu sopimukseen (1975), jolla Tampereen kaupunki ja Sara Hildénin Säätiö perustivat Tampereen kaupungin ylläpitämän Sara Hildénin taidemuseon. Sara Hildénin taidemuseon perustehtävä on Sara Hildénin Säätiön omistaman erittäin korkeatasoisen suomalaisen ja kansainvälisen modernin ja nykytaiteen kokoelman esilläpito, tutkimus, säilytys ja hoito.

Kilpailuun osallistuvien esityksiin voi tutustua kilpailun verkkosivuilla www.sarahildenkilpailu.fi.

Lisätietoja:
Apulaispormestari Jaakko Stenhäll puh. +358 45 137 8505, jaakko.stenhal(at)tampere.fi
Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen puh. +358 40 800 4908, elina.karppinen(at)tampere.fi
Museonjohtaja Päivi Loimaala, Sara Hildénin taidemuseo, puh. +358 40 580 6552, paivi.loimaala(at)tampere.fi
Kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki, Varma, puh. +358 40 729 8144, kai.niinimaki(at)varma.fi
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm puh. +358 400 205 044, virpi.ekholm(at)tampere.fi


Teksti Raija Lindell

Kuvat Blom 2018, kopiointi kielletty