Siirry sisältöön

Rakennustyömaita muistutetaan kävely- ja pyöräreittien turvallisuudesta

Julkaistu 12.8.2020 9.59

Tampere on saanut runsaasti palautetta sosiaalisessa mediassa ja muissa kanavissa jalankulku- ja pyöräilyväyliä koskevista puutteista rakennustyömaiden kohdalla. Kaupunki ottaa nyt työmaat tehostettuun valvontaan ja muistuttaa työmaiden vastaavia katuluvassa sovittujen tilapäisten liikennejärjestelyjen noudattamisesta.

Opaste kävelijöille ja pyöräilijöille
 

–Katsastamme kaupungin omat työmaat sekä yksityiset hankkeet. Lähdemme siitä, että työmaiden liikennejärjestelyjen ja paikkojen on oltava kunnossa ja lupien mukaiset. Lähestyvä syksy ja pimeys tuovat vielä omat haasteensa järjestelyihin, toteaa rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen.

Kun rakennushankkeessa joudutaan työskentelemään katualueella tai muulla yleisellä alueella, rakentaja tarvitsee katuluvan kaupungin katutilavalvonnasta, olipa kyseessä kaupungin oma tai yksityinen toimija. Katulupaan on liitettävä liikennejärjestelysuunnitelma, jossa huomioidaan eri kulkumuodot sekä kadun varren asukkaat ja yritykset.

–Jos työmaalle varataan tilaa jalankulkijoille tai pyöräilijöille tarkoitetuilta väylältä tai jalkakäytävältä, on jalankulkijoille ja pyöräilijöille osoitettava turvallinen, korvaava reitti, joka on vähintään 1½ metrin levyinen. Aina se ei ole mahdollista, ja silloin joutuu käyttämään kiertoteitä. Tilapäisväylille ja kiertoreiteille on opastettava liikennemerkein, selvittää katupäällikkö Pasi Halme. Isommilla työmailla on usein karttaopaste kiertoreiteistä.

Tilanteet työmailla muuttuvat ja vaihtuvat usein, ja siksi työmailla olisikin pysyttävä "hereillä" turvallisuuden varmistamiseksi uusissa työvaiheissa ja tilanteissa. Esimerkiksi jos työkoneita liikkuu jalankulku- tai pyöräväylillä, on väylällä oltava liikenteenohjaaja opastamassa kulkijoita.

Katuluvassa pyritään minimoimaan työmaasta aiheutuvat haitat kaikille kadun käyttäjille. Tällä hetkellä katutilavalvonnassa katulupia käsittelee viisi katuinsinööriä, ja lupia myönnetään vuosittain 1150. Katutilavalvonta seuraa työmaiden tilannetta muun muassa saamansa palautteen perusteella. Havaitessaan puutteita työmaalla, katutilavalvonta antaa korjauskehotuksen. Myös poliisi valvoo liikenneturvallisuutta.

Liikenteessä on ennakoitava muiden toiminta

Työmaiden läheisyydessä liikuttaessa on hyvä noudattaa varovaisuutta. Uudessa tieliikennelaissa mukana tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus eli niin kävelijöiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoiden on ennakoitava muiden tienkäyttäjien toiminta ja sovitettava oma toiminta siihen vaaran välttämiseksi. Uuden tieliikennelain periaatteisiin kuuluu myös se, että ajoneuvon, myös pyörän, nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava liikenneturvallisuuden edellyttämäksi. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.

Palautta työmaista ja niiden liikenneturvallisuudesta voi antaa palvelupiste Frenckelliin.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16


Lisätietoja

Rakennuttamisjohtaja
Milko Tietäväinen
puhelin 040 506 8600

Katupäällikkö
Pasi Halme
puhelin 050 521 5194


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen