Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi Hiedanrannan yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi

Julkaistu 8.6.2020 17.21

Hiedanrannan uuden kaupunginosan maankäytön yleissuunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa 8.6.2020 jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Kaupunginhallitus linjasi myös alueen kehittämisen yhtiömallia.

Hiedanrannan suunnittelussa on tavoitteena monimuotoinen kaupunkirakenne, jossa asuminen, työ, vapaa-aika ja palvelut lomittuvat. Yleissuunnitelmassa esitetään alueen rakenne, liikenneverkko sekä vesistöjen, puistojen ja virkistysalueiden periaatteet sekä suunnitelman vaikutusten arviointi. Tarkempi maankäytön suunnittelu tehdään yleissuunnitelman pohjalta laadittavissa asemakaavoissa.

Hiedanrannan alue on Tampereen kaupungin vuonna 2014 ostama entinen teollisuusalue Länsi-Tampereella Näsijärven rannalla. Se on noin neljän kilometrin päässä keskustasta länteen päin ja suunnitellulla raitiotiereitillä. Hiedanrantaan suunnitellaan uutta älykästä, kestävää ja resurssitehokasta kiertotalouden kaupunginosaa. Yleissuunnitelman mukaan alueelle sijoittuu 21 000 asukasta ja 8 000 työpaikkaa.

Hiedanranta on läntisen Tampereen tuleva keskus. Sen toteuttaminen tavoitellussa aikataulussa ja odotusten mukaisena vaatii isoja taloudellisia panostuksia ja yhteistyötä yritysten kanssa. Alueelle on aluksi investoitava ja kehittämisestä syntyvät tulot saadaan myöhemmin.

Hiedanrannan yleissuunnitelmassa esitellään keskeiset kehittämisen periaatteet kolmelle omaleimaiselle osa-alueelle: Hiedanrannan keskustaan, Järvikaupunkiin ja Lielahteen. Näiden suunnitteluperiaatteet ovat monipuolinen ja joustava kaupunkirakenne, kaupunkirakenteeseen kytketyt virkistysalueet sekä vesistöt, omaleimaiset alueet sekä kestävä liikenne ja pysäköinti. Lielahden vanhaa tehdasta kehitetään vahvana vetovoimatekijänä ja toiminnallisena osana keskustaa.

Yleissuunnitelmassa raitiotie on linjattu kulkevaksi Hiedanrannan keskustan kautta Lentävänniemeen sekä alueen halki edelleen länteen. Suunnitelmassa keskeiset palvelut sijoittuvat Hiedanrannan keskustaan ja ovat kaikilla liikennevälineillä saavutettavia.

Järvikaupungiksi nimetty alue toteutetaan saarelle. Sen edellyttämä vesistötäyttö ei kohdistu nykyiseen rantaviivaan. Saariratkaisun seurauksena alueen laskennallinen alustava asukasmäärä on noin 16 prosenttia ja työpaikkamäärä 20 prosenttia matalampi kuin kehitysohjelmassa alun perin alueelle asetetut 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan tavoitteet.

Yleissuunnitelmassa tarkimmin on tarkasteltu Hiedanrannan keskustan aluetta. Etenkin Lielahden osalta maankäyttöratkaisut ovat yleispiirteisempiä. Koko Hiedanrannan alueen lopullinen mitoitus täsmentyy suunnittelun edetessä tarkemmaksi. Tällöin täsmentyy myös koko alueen lopullinen asukas- ja työpaikkamäärä sekä rakentamisen määrä.

Alueen jatkokehittämisessä haetaan yleissuunnitelman periaatteita noudattavia ratkaisuja, joilla asukas- ja työpaikkamäärää olisi vielä mahdollista lisätä.

Hiedanrannan kehitysohjelman toimeenpano on yhtiöitetty kaupunginvaltuuston huhtikuussa 2019 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiörakenne koostuu Hiedanrannan Kehitys Oy:stä, joka toimii Hiedanrannan kehittämistä edistävänä projektinjohto-organisaationa sekä Hiedanranta Ky:stä, joka toimii alueen kehittämisen rahoitusvälineenä. Kaupunginhallitus linjasi, että Hiedanrannan kehittämistä jatketaan yhtiömallilla, mutta Hiedanranta Ky:n osalta tarvitaan vielä tarkempaa selvitystä ja vertailua osakeyhtiömalliin. Linjaus lopullisesta yhtiömallista ja toimintatavoista tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi syksyllä 2020


Lisätietoja

Teppo Rantanen

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860


Teksti Anna-Maria Maunu