Siirry sisältöön

Lampaat laiduntavat ja hoitavat niittyjä Peltolammilla ja Tesomalla

Julkaistu 28.5.2020 13.21

Tänä kesänä Tampereen arvokkaita niittyjä hoitaa kaksi lammaslaumaa. Tesoman Kohmanpuistoon saapui tällä viikolla kymmenen lampaan katras Juupajoen Punaisen Pässin lammastilalta, ja Peltolammin Rukkamäenpuistoon tuotiin 15 lammasta Huitun tilalta Mouhijärveltä. Luonnonhoidon ohella lampaat myös elävöittävät maisemaa ja tuovat iloa ja elämyksiä asukkaille.

 

Rukkamäenpuiston arvoniityn 15 lammasta ovat rodultaan suomenlampaita, ahvenanmaanlampaita ja norjalaisia rygja-lampaita. Kohmanpuiston maisemaniityn lampaat ovat suomenlampaita. Molempien laumojen lampaat ovat uuhia eli naaraspuolisia. Lampaiden määrää voidaan vähentää kesän aikana laitumen ruohon kasvun mukaan.

Ethän ruoki lampaita

Rukkamäenpuiston ja Kohmanpuiston lammashakojen opastauluissa kerrotaan laidunnuksesta ja ruokintakiellosta: eläinten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, ettei niitä ruokita. Ruoan tähteet houkuttelevat jyrsijöitä ja lintuja, joiden ulosteet ovat terveysriski eläimille. Lampaat saavat rehevää ja monipuolista ravintoa laitumelta.

Lampaiden hyvinvointia sekä aitauksen kuntoa seurataan päivittäin eläinten hyvinvoinnin ja niiden turvallisuuden varmistamiseksi. Eläinten päivittäisestä valvonnasta ja aitauksen ylläpidosta vastaa AH-Toimi Oy.

Kulttuurimaisema palautuu ja niittylajit elpyvät

Peltolammin Rukkamäenpuisto on erittäin vanhaa viljelyaluetta yli 200-vuotisen Rukkamäen torpan läheisyydessä. Laidunnuksen ansiosta perinteiset niittylajit saavat lisää elintilaa ja arvokkaan hyönteislajiston elinolosuhteet paranevat. Rukkamäenpuistossa laidunnus aloitettiin jo vuonna 2013. Kesinä 2018 ja 2019 Rukkamäessä laidunsi suomenkarjan hiehoja lampaiden loisten vähentämiseksi.

Tohlopin Kohmanpuistossa laidunnus aloitettiin viime kesänä. Laidunalue on vanhaa peltoa, jonka eteläosa on pääosin avointa rehevää niittyä. Avoin niitty ja lehtomainen hakamaa ovat luonnoltaan ja maisemaltaan arvokas kokonaisuus. Laidunnuksen tavoitteena Kohmanpuistossakin on ylläpitää ja palauttaa alueen perinteistä kulttuurimaisemaa ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Perinteiset niittylajit saavat lisää elintilaa, ja eläinten lanta houkuttelee uutta hyönteis- ja lintulajistoa.

Kohmanpuiston noin 1,5 hehtaarin laajuinen laidunalue sijaitsee Tohloppi-järven rannan läheisyydessä Mediapoliksen ja ulkoilureitin välissä. Rukkamäenpuisto sijaitsee Rukkamäentien varrella vastapäätä Peltolammin koulua.


Kohmanpuistossa Tesomalla laiduntaa 10 lampaan katras (kuvassa). Rukkamäenpuistoakin hoitaa tänä kesänä lammaslauma. (ylempi kuva)

Lisätietoja

Tampereen Infra:
Työpäällikkö
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376

ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut Maisema-asiantuntija
Riikka Söyrinki
puhelin 040 744 7231

Eläinten valvonta ja aitaukset:
Ari Hellsten
puhelin 045 672 1302

Punaisen Pässin lammastila:
Jussi Uusi-Rauva
puhelin 040 540 2806

Huitun tila:
Nina Sundelin
puhelin 045 670 6705


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Hanna Leppänen, Riikka Söyrinki