Siirry sisältöön

Pispalan koulun perusparannustyöt alkavat heinäkuussa

Julkaistu 13.5.2020 17.48

Pispalan koulun perusparannuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 13.5.2020. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tänä kesänä heinäkuussa, ja suunnitelman mukaan rakennus on otettavissa käyttöön vuoden 2022 tammikuun alussa.

Toteutussuunnittelu on tehty hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta. Koska rakennushankkeen toteutussuunnitelma ylitti määrärahan 7,5 miljoonaa euroa, hanketta siirrettiin vuodella, ja määrärahaa korotettiin 10 miljoonaan euroon. Urakat kilpailutettiin uudelleen tänä keväänä.

Hankkeen käynnistyminen on viivästynyt yli vuodella, koska väistötilaksi aiottua Pyynikintie 2:n rakennusta ei voitu ottaa käyttöön sisäilmaongelmien ja niiden vaatimien korjaustoimien laajuuden takia. Uudistettu väistötilaratkaisu toteutetaan hajautetulla mallilla ja opetusta uudelleen järjestelemällä. Nuoremmat 0.–2.-luokkalaiset saavat koulutilat Hyhkyn koulun tontilla sijaitsevasta väliaikaisesta rakennuksesta. Oppilaat 3. ja 4. luokalta siirtyvät Tampereen kansainväliseen kouluun (FISTA), jossa on tehty tilamuutoksia. Vanhimmat 5.–6.-luokkalaiset tullaan ohjaamaan Kaarilan kouluun.

Perusparannuksessa Pispalan koulun tilat uudistetaan nykyaikaisiksi. Ensimmäinen koulutalo on rakennettu vuonna 1915, laajennusosat vuosina 1922 ja 1943. Edellisen kerran koulu on peruskorjattu vuonna 1984.

Tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan, johtuen vanhoista kantavista rakenteista. Toiminnallisuutta ja oppimisympäristöä parannetaan rakentamalla henkilöhissi ja koulun kerroksiin wc-tiloja oppilaille. Isoimmista luokkatiloista erotetaan tilaa pienryhmätoiminnalle. Esi- ja alkuopetuksen tilat keskitetään ensimmäiseen kerrokseen. Hallinto, kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto keskitetään toiseen kerrokseen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Pohjakerroksen osin tarpeettomiksi jäävät tekniset tilat otetaan muuhun käyttöön: vahtimestarin tilan, oppimateriaalivaraston, inva-wc sekä siivouskeskus sijoitetaan vapautuvalle alueelle. Esteetön yhteys rakennukseen rakennetaan toisen oppilas-wc:n tilan kohdalle. Myös henkilökunnan sosiaalitilat järjestellään uudelleen, ja nykyiset esiopetuksen tilat muutetaan koulun pienryhmä- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan mahdollistaviksi. Liikuntasalin yhteyteen sijoitetaan uusi liikuntavälinevarasto.

Perusparannuksen jälkeen koulussa on tilat noin 260 oppilaalle ja 40 esikoululaiselle; oppilasmäärä ei lisäänny. Koulussa on noin 28 työntekijää opetus- ja hallintotehtävissä. Hankkeessa peruskorjataan myös keittiötilat Pirkanmaan Voimia Oy:lle, jonka palveluksessa on kolme työntekijää. Rakennuksen huoneistoala on 3192 neliömetriä ja bruttoala 4143 neliötä.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell