Siirry sisältöön

Ikäihmisten, vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumiselle palveluverkkosuunnitelma

Julkaistu 7.5.2020 20.54

Tampereen kaupunki on laatinut erityisryhmien palveluasumisen palveluverkkosuunnitelman. Suunnitelmassa kuvataan ikäihmisten, vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen nykytilanne sekä tulevaisuuden tarpeet vuoteen 2030 asti Tampereella ja Orivedellä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 7.5.2020 palveluverkkosuunnitelman jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Kaikkien erityisryhmien asumisessa jatketaan kotiin vietävien palvelujen kehittämistä sekä puretaan laitosasumista. Monet nykyiset toimitilat vaativat uudistamista ja perusparannusta. Erityisryhmien asumista sijoitetaan tavallisen asumisen joukkoon, etenkin uusille asuinalueille on jo kaavoitusvaiheessa varattava tontteja erityisryhmien asumispalveluita varten.

Ikäihmisten tehostettua palveluasumista esitetään suunnitelmassa uusille asuinalueille Peltolammille ja Hiedanrantaan. Peltolammille ajatuksena on luoda palvelukortteli, jossa olisi tavallisten asuntojen yhteydessä myös kehitysvammaisten asumista sekä ikäihmisten tehostettua palveluasumista.

Palveluverkkosuunnittelun yhteydessä myös Koukkuniemen alueen kehittämissuunnitelma on päivitetty. Männistön parhaillaan remontissa oleva yksikkö saadaan käyttöön alkuvuodesta 2021. Sen jälkeen peruskorjausvuorossa ovat Havula, Varpula, Iltala ja Tammisto (entinen Kanta-Rausa). Myös hallintorakennus sekä Urpula tarvitsevat tulevaisuudessa perusparannusta. Perusparannusten myötä laitosasumiseksi luokiteltavaa vanhainkotihoitoa muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Koukkuniemen hankkeiden kustannusarviot ylittävät 5 miljoonaa euroa, joten niihin tarvitaan sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa.

Orivedellä suunnitellaan rakennettavan uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö Orvokkikujalle. Yksikköä korvaisi Toivonkodin ja Tähtiniemen vanhainkotiasumista. Lisäksi suunnitelmissa on toteuttaa kevyempää palveluasumista Kaupintielle.

Kaupungilla ei ole tällä hetkellä omaa tuotantoa vaikeavammaisten asumispalveluissa. Nyt kaupungin oman yksikön perustamista selvitetään Hatanpäälle.

Kehitysvammaisten asumispalveluihin esitetään useita uusia kohteita, sillä tällä hetkellä moni aikuinen kehitysvammainen asuu lapsuudenkodissaan ikääntyvien vanhempiensa kanssa. Asumispalvelujen tarvetta on lisännyt myös asukkaiden eliniän pidentyminen. Lisäksi laitoshoidossa on asiakkaita, jotka voisivat siirtyä sopivien palvelujen turvin asumispalveluihin. Selvityksessä on muun muassa vaativien kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen Tuomikallion toimintakeskuksen viereiselle tontille sekä asumisyksikköjen ja satelliittiasuntojen tekeminen Särkänniemi-Onkiniemen alueelle, Tesomalle, Peltolammille ja Viinikanlahteen tavallisen asumisen yhteyteen.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnitelmassa esitetään uutta tukiasumisyksikköä Kauppiin. Yksikkö helpottaisi Hervannassa sijaitsevan asumispäivystys ja asumisyksikkö Tastun ruuhkautumista. Hiedanrannan uudelle asuinalueelle esitetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille asumisyksikköä, jonka läheisyyteen tulisi satelliittiasuntoja. Lisäksi tarvitaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja eri puolilta kaupunkia.

Erityisryhmien palveluverkkosuunnitelmaa on käsitelty vanhusneuvostossa 12.2.2020 ja vammaisneuvostossa 21.1.2020. Molemmat neuvostot pitivät tärkeänä, että asumispalvelut ovat monipuolisia, niitä on riittävästi ja ne yhdistetään entistä enemmän tavalliseen asumiseen.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]

Suunnittelupäällikkö
Sisko Hiltunen
puhelin 044 481 1764
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala