Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki siirtyy häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamisjärjestelmään 16.3.2020 alkaen.

Julkaistu 16.3.2020 14.58

Tampereen kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa. Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen erityistoimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden johtoryhmässä esittelystä. Kaupunginhallitus päätti erityistoimivallan käyttöönotosta 16.3.2020.

Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa pormestari voi käyttää normaaliolojen johtosääntöjen määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, jos asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Pormestarin sijaisena häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä toimii konsernijohtaja.

- Tämänkaltaisessa tartuntatautitilanteessa on turvattava nopea päätöksentekokyky. Tilanteet muuttuvat päivittäin, ja jos toimielinten kokousten välillä tarvitaan päätöksiä, ei niitä voida odottaa. Kaikki tehdyt päätökset menevät kuitenkin vielä asianomaisten päätöselinten tarkasteltavaksi ja käsiteltäväksi. Kaupungin johto on kokoontunut säännöllisesti arvioimaan tilannetta ja on tehnyt koko ajan tarvittavia päätöksiä. Tätä linjaa noudatamme myös jatkossa, toteaa pormestari Lauri Lyly.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Todennäköistä on, että tilanne kehittyy laajemmaksi epidemiaksi myös Suomessa. Koronavirukseen liittyvissä varotoimissa noudatetaan yhtenäistä linjaa koko Suomessa. Varotoimet linjaa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL). Myös Suomen hallitus antaa jatkuvasti suosituksia, joita Tampereella sovelletaan.

Tilanteen johtamisessa on edetty tähän asti normaaliajan johtamisjärjestelmän mukaisesti. Tilanteen muuttuessa tunti tunnilta voi tulla tarve tehdä kiireellisiä päätöksiä, joissa esimerkiksi ei ehditä odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista. Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen hallintosäännön, toimintasääntöjen ja delegointipäätösten mukaisesti.


Lisätietoja

Pormestari
Lauri Lyly
puhelin sihteeri 0400 780 866
sähköposti [email protected]

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja
Jouni Perttula
puhelin 040 196 6512
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu