Siirry sisältöön

Kasvatus- ja opetuspalveluiden avustuksia myönnettiin yli 1,8 miljoonaa euroa

Julkaistu 20.2.2020 18.36

Sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi 20.2.2020 kasvatus- ja opetuspalveluiden kumppanuusavustuksia lasten ja nuorten parissa työtä tekeville yhdistyksille yhteensä 517 600 euroa. Tänä vuonna tähän avustuskokonaisuuteen sisältyi myös 1,3 miljoonan euron avustukset koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Kasvatus- ja opetuspalveluiden avustuksia myönnettiin yhteensä 1 817 600 eurolla.

IceHearts saa avustusta 400 000 euroa. IceHearts on Tampereella vuodesta 2014 toiminut toimintamalli, jossa ehkäisevää ja tukevaa lastensuojelu- ja kasvatustyötä tehdään joukkueurheilun avulla koulussa, vapaa-ajalla ja yhteistyöverkostoissa. Kukin IceHearts ryhmä toimii 12 vuotta, eskarista täysi-ikäisyyteen. Joukkueisiin valitaan lapsia, joiden kehityksestä ollaan laaja-alaisesti huolissaan ja jotka ovat syrjäytymisvaarassa.

Hope Yhdessä & yhteisesti Tampere toimii lasten tasavertaisemman arjen puolesta ja sen toiminnalle myönnettiin avustusta 15 600 euroa. Hope avustaa alueen vähävaraisia ja erilaisia kriisejä kohdanneita lapsiperheitä tavaralahjoituksin, tukemalla harrastuksia sekä mahdollistamalla perheille vapaa-ajan elämyksiä.

Tampereen yliopiston Juniversityn toimintaan myönnettiin 20 000 euron avustus. Syksyllä 2019 perustettu Juniversity on lasten ja nuorten oma yliopisto, joka kokoaa LUMATEn kerhot, leirit, työpajat, kurssit, oppilaitosvierailut ja Lasten akatemian luennot yhteen. Toiminta jatkaa aiemmin TTY-säätiön LUMATE-keskuksen toimintaa, jota kaupunki on aiemmin avustanut. Tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä. Varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisille järjestetään tiede-, robotiikka, ohjelmointi- ja elektroniikkakerhoja, -leirejä ja muita tiedetapahtumia.

TAT/Yrityskylä Alakoulu ja Yläkoulu Pirkanmaa sai avustusta 82 000 euroa. Yrityskylä Alakoulu Pirkanmaan osuus avustuksesta on 65 000 euroa ja se käytetään tilavuokriin. Yrityskylä Yläkoulu Pirkanmaan osuus avustuksesta on 17 000 euroa ja se käytetään toiminnan ylläpitoon. Yhdistykset toteuttavat opetussuunnitelman mukaisen yrittäjyyskasvatuksen oppikokonaisuuden kaikille kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaille.

Lisäksi kaupunki myönsi 1,3 miljoonaa euroa 15 yksityiselle palveluntuottajalle koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Avustukset maksetaan toiminnassa mukana olevan lapsimäärän mukaisesti.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki, Elina Haapala