Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi Pyynikintie 2:n perusparannuksen jatkosuunnittelun

Julkaistu 18.2.2020 11.46

Pyynikintie 2:ta on suunniteltu perusparannettavien koulujen väistötilaksi sekä lukiokoulutuksen käyttöön. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 17.2. perusparannuksen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

Vuonna 1916 valmistunut Pyynikintie 2 on ollut valmistumisestaan lähtien opetuskäytössä. Sen ensimmäisen vaiheen suunnitteli arkkitehti Richard Björnberg ja 1934 valmistuneen toisen vaiheen arkkitehti G.J.Åhberg, Peruskorjauksia on tehty vuosina 1974 ja 1989.

Kuntotutkimusten perusteella rakennuksessa on useita hyväkuntoisia ja kosteusteknisesti toimivia rakenteita, joissa on vain paikallisesti korjaustarvetta. Laajaa korjausta vaativat alapohjarakenteet sekä sisäpihan laajennusosan yläpohjan rakenteet.

Tarveselvityksessä on kartoitettu vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia rakennukselle. Kasvatus- ja opetuspalveluiden linjauksen mukaan Pyynikintie 2 soveltuu koulujen väistötilaksi tuleville perusparannuksille. Lisäksi rakennus palvelee joustavasti lähialueen kouluja. Keskeisen sijainnin ja hyvän saavutettavuuden vuoksi rakennus soveltuu myös lukiokoulutuksen käyttöön ja lukiokoulutuksen käyttöön ja musiikkioppilaitosten iltakäyttötiloiksi esittävien taiteiden kampus -ajatuksen mukaisesti.

Pyynikintie 2 on tarkoitus peruskorjata vastaamaan nykyaikaista koulu- ja lukiokäyttöä. Rakennuksessa todetut ongelmia aiheuttavat ja vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja korjataan. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota niiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Rakennusmateriaaleina käytetään pitkäikäisiä helposti huollettavia materiaaleja. Piha-aluetta kunnostetaan hankkeen yhteydessä. Rakennuksen palo- ja ääniteknisiä ominaisuuksia parannetaan.

Rakennuksen kaksi alinta kerrosta toimivat jatkossa perusopetuksen väistötilana perusparannettaville kouluille. Pyynikintie 2:n rakenteellinen mitoitus on noin 350 oppilasta, josta mahdollisen esiopetuksen osuus noin 50 oppilasta.

Lukiokoulutuksen tarvitsema tilakapasiteetti loppuu nykyisellä kasvuvauhdilla 2020-luvun puoliväliin mennessä. Hatanpään lukio toimii noin kymmenen vuotta sitten peruskorjatussa entisen Rantaperkiön koulun kiinteistössä. Syyskuun 2019 tilastopäivänä koulussa oli 372 opiskelijaa, ja sen tilat ovat täysimääräisesti käytössä. Hatanpään lukion toiminnan siirtäminen Pyynikintie 2:een vapauttaisi perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle tilaa Härmälän suunnalla sekä mahdollistaisi lukiopaikkojen lisäämisen kasvavan kaupungin opiskelijatarpeeseen.

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen huhtikuussa 2020. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa maaliskuun 2021 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana, jolloin hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä kesäkuussa 2021. Rakennustyöt ajoittuvat elokuun 2021 ja kesäkuun 2023 väliselle ajalle. Rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2023.

Tampereen kaupungin talonrakennusohjelmassa perusparannukselle on esitetty määrärahaa vuosille 2020-2022 yhteensä 25 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
sähköposti [email protected]

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu