Siirry sisältöön

Tampere mukaan työllisyyden kuntakokeiluun

Julkaistu 11.2.2020 8.16

Tampereen kaupunki sitoutuu julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevaksi kokeilualueeksi. Kaupunginhallitus päätti asiasta 10.2.

Tampereen sitoutumisen ehtona on, että hallituksen esitys eduskuntakäsittelyssä syntyvine muutoksineen ei merkittävästi poikkea hallituksen esitysluonnoksen sisällöstä. Lisäksi kokeilun resursointiin, hankintayhteistyön periaatteisiin, työnjakoon työttömyysturvatehtävässä, työhakijaksi ilmoittautumisen sujuvuuteen ja TE-toimiston työnantajayhteistyön kohdentumiseen koskeviin reunaehtoihin ei saa tulla valmistelussa merkittäviä Tampereen kaupungin kannalta kielteisiä muutoksia.

Kokeilun onnistumisen kannalta tärkeää on se, että Tampereen antamassa työllisyyskokeilun lakiluonnosta koskevassa lausunnossa esitetyt ongelmakohdat otetaan huomioon lopullisesa lakiesityksessä. Tampereen lausunnossa keskeistä on se, että kokeilun tavoitteet tulisi kertoa selkeämmin ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvina. Kysymyksessä on jo kolmas kuntakokeilu. Hallitusohjelman kirjausten ja Tampereen näkemyksen mukaan palveluiden rakenneuudistuksessa tulisi päästä pysyvämpiin ratkaisuihin ja kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestämisessä selkeyttää.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan liittyen työllisyyden kuntakokeilut alkavat tänä keväänä.


Lisätietoja

Työllisyysjohtaja
Regina Saari
puhelin 050 346 9603
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu