Siirry sisältöön

Onkiniemen kulttuurikorttelille ei löytynyt sopivaa ratkaisua tontinluovutuskilpailussa

Julkaistu 19.12.2019 10.15

Tampereen kaupungin järjestämässä Onkiniemen kulttuurikorttelin tontinluovutuskilpailussa ei valittu voittajaa, ja kilpailu on päättynyt. Tuomaristo päätyi ratkaisuun, koska kilpailuun osallistui vain yksi ehdotus. Kokonaisuus osoittautui haasteelliseksi, koska siinä kilpailtiin sekä merkittävistä kaupunkikuvallisista seikoista että poikkeuksellisen monimuotoisesta toiminnallisesta konseptista, todetaan tuomariston perusteluissa.

Kilpailuun osallistuneessa ainoassa ehdotuksessa oli tuomariston mukaan paljon hyvää, mutta se poikkesi liikaa annetuista reunaehdoista ja periaatteista, muun muassa asemakaavaluonnoksen tavoitteista. Tuomariston mukaan esitetty konseptin toteutus ei täyttänyt kilpailulle asetettuja tavoitteita.

– Joudumme tässä tilanteessa pohtimaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Kaupungilla on edelleen tavoitteena luopua kiinteistöstä ja mahdollistaa tavoiteltu kokonaisuus sovittamalla yhteen niin omaehtoinen kulttuuritoiminta, liiketoiminta kuin asuminen, kertoo kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm.

Kilpailun rauettua asiaa viedään eteenpäin niin, että kaupunki laatii asemakaavaehdotuksen luottamuselinten hyväksyttäväksi. Kaavaehdotus perustuu kilpailun lähtötietona olleeseen asemakaavaluonnokseen sekä siihen luonnoksen nähtävillä oloaikana saatuihin palautteisiin.

Tavoite alueen lisärakentamisesta ja kulttuuritoiminnan mahdollistamisesta alueella on edelleen olemassa ja asemakaavaehdotuksen laatimisvaiheen aikana kaupunki arvioi mahdollisuuksiaan ja vaihtoehtoja sen toteuttamiseksi.

– Asemakaavaehdotusta laadittaessa huomioidaan myös kaupunginhallituksen päätös varautumisesta Amurin lähijunaseisakkeeseen, kertoo suunnittelujohtaja Taru Hurme.

Tontinluovutuskilpailu Onkiniemen vanhojen tehdasrakennusten myymiseksi sekä kehittämiseksi järjestettiin viime keväänä. Onkiniemessä on kaksi vanhaa tehdasrakennusta, joiden pinta-ala on noin 12 500 kerrosneliömetriä ja alue on 1,8 hehtaarin laajuinen. Kilpailu tähtäsi tontinluovutukseen täydennysrakentamista varten. Valitulla kehittäjällä olisi ollut mahdollisuus laajentaa nykyisiä rakennuksia sekä rakentaa kolme uutta asuinrakennusta kortteliin. Kilpailuun haettiin usean yrityksen ryhmittymiä, joissa on monipuolista osaamista.

Entisiin Suomen Trikoon rakennuksiin haettiin kilpailulla ratkaisua, joka säilyttäisi kulttuuritoimintaa alueella ja mahdollistaisi alueen lisärakentamisen. Samalla haettiin myös kaupallista konseptia alueen toimintaan; tapaa vuokrata tilaa kohtuuhintaan suoraan kulttuuritoimijoille sekä Tampereen kaupungille ja Ateljeesäätiölle. Toimintamallin haluttiin edistävän omaehtoista ja ei-kaupallista kulttuuritoimintaa järjestävien yhteisöjen, sekä luovien alojen ja pienyrittäjien toimimista kiinteistössä osana kaupallista muuta toimintaa.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]

Tuomariston puheenjohtaja
Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell