Siirry sisältöön

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2020

Julkaistu 19.12.2019 17.47

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 19.12.2019 kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2020. Kasvatus- ja opetuspalveluihin sisältyy varhaiskasvatus ja perusopetus. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kirjasto ja kansalaisopisto, kulttuuri ja taide, liikunta ja nuoriso, avustukset ja muu tuotanto sekä Sara Hildénin taidemuseo.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden toimintatulot vuonna 2020 ovat 23,9 miljoonaa euroa ja toimintamenot 323 miljoonaa euroa. Oman toiminnan osuus on 86,5 prosenttia. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatulot ovat 15,57 miljoonaa euroa ja toimintamenot 106,2 miljoonaa euroa. Oman toiminnan osuus on 84 prosenttia. Avustusten ja muun tuotannon osuus on 17,49 miljoonaa euroa eli 15,9 prosenttia.

Kaupungin talouden pitämiseksi tasapainossa valtuusto on hyväksynyt 10 kohdan toimenpideohjelman. Tasapainottamisohjelman vaikutus on kasvatus- ja opetuspalveluissa 1,35 miljoonaa euroa. Tämä näkyy muun muassa avoimen varhaiskasvatuksen vähentämisenä ja kunnallisen päivähoidon käyttöasteen tehostamisena. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa ohjelman vaikutus on 454 000 euroa, mikä näkyy muun muassa toiminta-avustusten leikkauksina, kirjaston aineistohankinnoissa sekä liikunta- ja museopalveluiden tulotavoitteissa.

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman toteuttaminen etenee

Tampereella lapsimäärä kasvaa, mikä vaikuttaa sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa palveluntarpeen lisääntymiseen. Varhaiskasvatuksen palveluissa on ensi vuonna 250 lasta enemmän kuin tänä vuonna. Palvelun lisäykseen vastataan palvelusetelipäivähoitoa laajentamalla.

Vuonna 2020 jatketaan päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman toimeenpanoa. Haasteita aiheuttavat erityisesti väistötiloja vaativat päiväkoti- ja koulukiinteistöjen sisäilmaongelmat. Koulukiinteistöjen sisäilmaongelmilla on usein vaikutuksia muihinkin kuin perusopetuksen palveluihin, kuten kirjasto-, liikunta-, neuvola- ja hammashoidon palveluihin.

Muun muassa Peltolammin koulu, kirjasto ja neuvola siirtyvät pitkäaikaisiin väistötiloihin alkuvuonna 2020. Väistötilat ovat käytössä arviolta vuoteen 2025-26, jolloin Peltolammin uusi hyvinvointikeskus valmistunee. Keskustan alueella sisäilmaremontin vuoksi Erho-yksikön toiminta siirtyy elokuussa 2020 uusiin väistötiloihin Vuoreksen alueelle. Erho-yksikön kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joilla on erityisen vaativaa hoitoa tarvitseva pitkäaikaissairaus tai vamma. Elokuussa 2020 Pispalan esiopetus siirtyy väistötiloihin ja Hippoksen uusi päiväkoti otetaan käyttöön.

Etelän alueella Peltolammin esiopetus siirtyy valmistuviin väistötiloihin tammikuussa 2020 ja Mustametsän uusi päiväkoti valmistuu elokuussa. Lännen alueella Huovarin päiväkodista luovutaan sisäilmaongelman vuoksi elokuusta lähtien. Lentävänlaakson päiväkodin epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan vuoden 2020 aikana.

Koillisella alueella Atalan päiväkoti muuttaa tammikuussa 2020 entisen Atalan terveysaseman peruskorjattuihin tiloihin. Ankkarin ilta- ja viikonloppuhoito siirtyy Pappilan päiväkotiin ja Ankkarin päiväkodista tehdään klo 6-18 päiväkoti.Yksityinen palvelusetelipäiväkoti Touhula Vekarapolku laajentaa päiväkotiaan. Lisäksi Steiner-päiväkoti Teerentie siirtää nykyisen toimintansa laajempana uusiin toimitiloihin Kaarilaan.Elokuussa 2020 avataan Nekalaan Mustametsän päiväkoti, jonne sijoittuu myös alueen esiopetus ja neuvola.

Perusopetuksessa viedään eteenpäin uusia tulevia yhtenäiskouluhankkeita, kuten Sammon koulun laajennusta ja Etelä-Hervannan uutta koulua. Lisäksi aloitetaan Olkahisten uuden koulun rakentaminen. Perusparannuksia toteutetaan muun muassa Hyhkyn, Lentävänniemen, Pispalan ja Messukylän kouluissa.

Vuoden 2020 aikana viedään lautakunnan päätöksentekoon useita päiväkotien ja koulujen perusparannus- ja uudishankkeita, kuten Vellamon päiväkoti, Ikurin päiväkoti ja koulu, Tammelan koulurakennus, Kaakinmaan päiväkoti ja koulu, Hyhkyn koulu, Messukylän päiväkoti, Ahvenisjärven (ent. Pohjois-Hervanta) koulu, Lamminpään koulu ja Peltolammin hyvinvointikeskus. Tavoitteena on saada kaupunkiin muutama pysyvä väistötila, muun muassa Pyynikintie 2, jonka tarve- ja toteutussuunnitelma etenee vuonna 2020.

Lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventamiseen pyritään valtakunnallisella perhekeskus-toimintamallilla, joka otetaan käyttöön myös Tampereella ensi vuoden aikana. Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien verkostoyhteistyön muoto.

Tampereella pyritään tarjoamaan peruskoululaisille laaja kielitarjonta. Tavoitteena on, että 28 prosenttia valitsee ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi muun kuin englannin. Tämän vuoden ensimmäisen luokan oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opiskelun tammikuussa 2020. Syksyllä ensimmäisen luokan oppilaat aloittavat kieliopinnot jo heti syyslukukauden alussa.

Digitalisaation avulla kehitetään kasvatus- ja opetuspalveluiden asiakaspalvelua, vuorovaikutusta huoltajien ja henkilöstön välillä sekä kasvattajien työn ja hallinnon tehtävien sujuvuutta. Prosesseja ja päätöksentekoa automatisoidaan hyödyntämällä ohjelmistorobotiikkaa. Palvelun laatua arvioidaan huoltajille suunnatulla asiakastyytyväisyyskyselyllä.

Harrastamisen mahdollisuuksia parannetaan

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osalta vuosisuunnitelma ei sisällä merkittäviä lisäyksiä palveluihin. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut järjestetään jatkossakin pääosin kaupungin omana toimintana.

Vuoden 2020 keskeisimmät kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita läpileikkaavat teemat ovat harrastamisen edistäminen, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisääminen sekä ympäristönäkökulman voimakas huomioiminen. Digikehittämisessä pyritään konkretisoimaan prosessien tehostamisesta saatavia hyötyjä ja parantamaan vapaa-ajan tiedon löydettävyyttä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla tuetaan Tampere Junior, Hiedanranta sekä Vetovoimainen elämyskaupunki -ohjelmien toteutumista.

Kaupin urheilupuiston kehittäminen sekä Sorsapuiston tekojääradan rakentaminen etenevät. Sorsapuiston kenttä valmistuu vuoden 2020 aikana, mikä parantaa merkittävästi tamperelaisten ulkoliikuntamahdollisuuksia sekä vahvistaa koululiikunnan olosuhteita. Hervannan uimahallin perusparannus käynnistyy vuonna 2020. Pyynikille rakennetaan esteetön uimaranta. Hiedanrannasta vuokrataan monikäyttötilaa liikunta- ja kulttuuriyhdistysten yhteiskäyttöön.

Härmälän ja Peltolammin kirjastot saavat uudistetut tilat, kun Härmälän remontti valmistuu ja Peltolammin kirjasto siirtyy uuteen väistötilaan. Nekalaan avataan uusi itsepalvelukirjasto konttiratkaisuna. Toinen kirjastoautoista uusitaan. Tampereen taidemuseon uudisrakennushanke etenee osana Pyynikintorin asemakaavaprosessia. Samoin Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelu jatkuu ja ensi vuonna käynnistetään museon kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu.

Nuorten talo Ohjaamolle peruskorjataan uudet tilat Tullinkulmaan. Vuonna 2020 laaditaan nuorisopalveluita koskeva palveluverkkoselvitys sekä kulttuuritilasuunnitelma.

Taidelaitosten, festivaalien ja suurten yleisötapahtumien, kulttuuriyhteisöjen sekä harrastusyhdistysten avustaminen tulee säilymään palvelujen järjestämisen tapana. Ammattitaiteilijoiden stipendejä myönnetään ensi vuonna visuaalisten taiteiden eli kuvataiteen, valo- ja elokuvataiteen, rakennustaiteen sekä lastenkulttuurin alalla toimiville taiteilijoille.

Ensi vuonna useita kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia

Julkisen taiteen hankkeita, erityisesti Ratikan taidetta edistetään. Hämeensillan veistokset siirretään paikoilleen ja Keskustorin suihkulähde korjataan ja suojataan. Merkittävimmät näyttelyt taidemuseossa ovat tamperelaisen Kalevala-kuvittajan Joseph Alasen, nykytaiteilijoiden Anna Alapuron ja Ilkka Väätin sekä Vuoden nuoren taiteilijan 2020 yksityisnäyttelyt, Backlight 2020 -tapahtuma ja Tampereen taiteilijaseura ry:n 100-vuotisjuhlanäyttely. Muumimuseossa juhlistetaan 75 vuotta täyttävää Muumipeikkoa Itämeren suojelun merkeissä.

Vapriikissa esitellään antiikkia ja luonnonhistoriaa tamperelaisten oman kulttuuriperinnön ohella. Esillä on viisivuotinen suurtuotanto ja kansainvälinen yhteistyö Ostia - portti Roomaan ja kädellisten historiaa esittelevä Apinat-näyttely. Vuoden 2020 päätapahtuma on Finlayson 200 vuotta -näyttely. Amurin työläismuseokorttelin kunnostustyö jatkuu.

Vuonna 2021 avattavaa Teollisuusmuseota valmistellaan yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan kanssa. Museo Milavidan vetovoimaisuutta lisätään kiinnostavilla näyttelyillä. Keväällä 2020 Tampere Filharmonia juhlistaa 90-vuotistaivaltaan ja esiintyy yhteensä noin 50 konsertissa tai tapahtumassa. Tarjontaa lisäävät myös koululais- ja päiväkotikonsertit sekä orkesterin toimintaa avaavat lukuisat pienryhmävierailut.

Tapahtumatoiminnan kohokohtia ensi vuonna ovat Tampereen päivä, Lasten itsenäisyyspäiväjuhla, Sorsapuiston Puistokonsertti sekä Tampere Biennale ja Tampere Jazz Happening. Eurocities-kulttuurifoorumi tuo Tampereelle Euroopan kaupunkien kulttuuripäättäjiä keskustelemaan taiteen vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin. Liikunta- ja nuorisoyksikön mahdollistamia merkittävimpiä tapahtumia ovat lentopallon kansainväliset Hopeisen liigan ottelut, asunnottomien jalkapallon MM-kilpailut, yleisurheilun Ruotsi-ottelu, painin U23 MM-kilpailut, Hassisen koneen konsertti ja Blockfest sekä perinteiset kansainväliset turnaukset ja kilpailut.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki