Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2020

Julkaistu 18.12.2019 20.35

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 18.12.2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2020. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisiin palveluihin on varattu ensi vuodelle 895 miljoonaa euroa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma perustuu kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymään talousarvioon. Se toteuttaa osaltaan kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä, jotka ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Lisäksi lautakunnan toiminnassa painotetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja oikea-aikaisuuden varmistamista sekä tuloksellista palvelujen järjestämistä.

Graafinen esitys kaupunkitasoisten painopisteiden toteuttamisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa kerrotaan, miten sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutetaan kaupunkitasoisiksi sekä lautakunnan omiksi painopisteiksi valittuja teemoja. Suurenna kuva hiirellä klikkaamalla.

Palveluista reilu kolmannes on omaa tuotantoa (320,995 miljoonaa euroa). Muun tuotannon osuus on 64,2 prosenttia (576,076 miljoonaa euroa). Suurin yksittäinen palveluntuottaja on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP), joka tuottaa Tampereen kaupungille ensihoito- ja päivystyspalvelut, erikoissairaanhoidon sekä kehitysvammaisten laitoshoidon palvelut. Tampere on mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien välisessä sopimusohjauksessa valmistelemassa uudenlaista kiinteähintaista sopimusohjausmallia, joka perustuisi kolmen edellisen vuoden palvelujen käyttöön.

Vuosisuunnitelmassa on varauduttu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston 9.12.2019 hyväksymään talousarvioon, johon sisältyy merkittävä sopeuttamistarve talouden tasapainottamiseksi. Samassa kokouksessa sairaanhoitopiirin valtuusto päätti siirtoviivemaksun käyttöönotosta vuoden 2020 alusta. Toimenpiteet hoitoketjujen sujuvuuden varmistamiseksi ja siirtoviivemaksujen välttämiseksi on aloitettu.

Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa tiiviisti valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen etenemistä. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään sote-uudistuksessa maakunnille, mutta aikataulua ei ole määritelty eikä päätetty kuntien omaan tuotantoon liittyvistä ratkaisuista. Tampere on yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa päättänyt käynnistää oman sosiaali- ja terveyspalvelujen selvitystyön.

Nuorisovastaanotto avautuu toukokuussa

Ensi vuonna käynnistyy nelivuotinen Tampere Junior -kehitysohjelma, jonka tavoitteena on kaventaa lasten ja nuorten hyvinvointieroja. Lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen näkyy vahvasti myös sosiaali- ja terveyspalvelujen ensi vuoden toiminnassa.

Nuorten mielenterveyspalvelujen kasvavan tarpeen takia toukokuussa avataan uusi nuorisovastaanotto. Se on matalan kynnyksen hoidollinen yksikkö, joka tarjoaa mielenterveyspalveluja 13−25-vuotiaille tamperelaisille nuorille ja toisen asteen opiskelijoille. Aluksi nuorisovastaanotto toimii verkostomaisesti eri toimipisteissä, kunnes sille löydetään yhteiset tilat.

Perhekeskustoimintamallin toteuttamista ja kehittämistä jatketaan yhdessä muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa. Neuvoloita, kouluterveydenhuoltoa, lastensuojelun jälkihuoltoa sekä seudullista sosiaalipäivystystä vahvistetaan ensi vuonna uusilla työntekijöillä.

Kotihoitoa kehitetään

Ikäihmisten määrä kasvaa ja sen myötä kotiin tai kodinomaisiin oloihin annettavien palvelujen tarve. Tähän vastataan kehittämällä kotiin annettavien palvelujen vaatimaa osaamista, jatkamalla palvelurakennemuutosta sekä hyödyntämällä digitalisaation ja hyvinvointiteknologian tuomia mahdollisuuksia muun muassa Kotidigi- ja CoHeWe-projekteissa.

Kotihoidossa kehitetään työn tekemisen sisältöä ja tapoja yhdessä koko henkilöstön kanssa elokuuhun 2021 saakka kestävässä hankkeessa. Kuvapuhelinyhteyden käyttöä tehostetaan alueille keskitettyjen tiimien avulla.

Nykyisten palvelukeskusten alueita kehitetään kortteliajatuksen suuntaan lähivuosina. Palvelukorttelit yhdistävät asumispalvelut, lähitoritoiminnan ja alueen kotihoidon entistä tiiviimmin osaksi alueen palvelukeskusta. Taatalassa ja Kaukaharjulla palvelukorttelit aloittavat vuoden 2020 alussa, Tesoman hyvinvointikeskuksen lähelle valmistuu syksyllä 2020 elinkaarikortteli, jossa on muun muassa tehostettua palveluasumista.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osittaista yhdistymistä Taysiin valmistellaan

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa valmistellaan Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen mahdollista osittaista yhdistymistä Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) aikuispsykiatrian palveluihin vuoden 2021 alussa. Nuoriso- ja lastenpsykiatria ei ole mukana valmisteilla olevassa yhdistymisessä. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin valtuustot päättävät yhdistymisestä keväällä.

Tampereen koordinoimaa Pirkanmaan perhehoitoyksikköä laajennetaan vaiheittain Pirkanmaan yhteiseksi omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskukseksi. Vuoden 2020 alussa keskuksessa aloittaa henkilökohtaisen avun yksikkö. Alkuvaiheessa yksikkö palvelee asiakkaita, kuntien työntekijöitä ja avustajia henkilökohtaisen avustajan työnantajamallilla palkkaamiseen liittyvissä asioissa.

Teko-hankkeessa luodun Kototorin toiminta jatkuu Hervannassa yhteistyössä Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa, vaikka hanke päättyykin. Kototorilta saa neuvontaa ja ohjausta usealla eri kielellä sosiaalialan ammattilaisilta, omakielisiltä ohjaajilta sekä koulutetuilta yhteisöneuvojilta.

Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan

Linnainmaalla ja Tipotiellä kehitettyjä toimintatapoja jalkautetaan muille terveysasemille vuoden aikana. Mallissa asiakas ottaa terveyspalvelujen neuvonnan sijaan yhteyttä suoraan omalle terveysasemalleen.

Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan ja kehitetään, jotta palvelujen kysyntään pystytään vastaamaan entistä kattavammin omalla toiminnalla. Suun terveydenhuollossa puretaan jonoja ostopalveluna ja terveysasemille lisätään resursseja. Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan myös siirtämällä kotihoidon lääkäripalvelut, mobiili- ja haavahoitajapalvelut, muistikoordinaattorit sekä siedätyshoidot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Tampereen kaupungille.

Kauppiin suunnitellaan niin sanottua kehityshyvinvointikeskusta, joka yhdistää perusterveyden- ja sosiaalihuollon palveluihin opetuksen ja tutkimuksen.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kokeillaan aukioloaikojen laajentamista sopivissa palveluissa ja yksiköissä. Tipotien hyvinvointikeskuksessa pidemmät aukioloajat alkavat heti loppiaisen jälkeen: Tipotie on auki tiistaista torstaihin kaksi tuntia normaalia pidempään eli 18 asti. Myös muun muassa sosiaalipalvelujen neuvonnassa sekä tulevassa nuorisovastaanotossa kokeillaan laajempia aukioloaikoja. Palvelujen saatavuutta lisätään myös parantamalla sähköisen asioinnin palveluja.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala