Siirry sisältöön

Teppo Mattila, Satakieli ja Vimmart palkittiin lasten hyväksi tehdystä työstä

Julkaistu 23.11.2019 12.00

Tampereen kaupunki palkitsi Vuoden Aikuinen -palkinnolla Tampereen Kesäsiirtolayhdistyksen toiminnanjohtaja Teppo Mattilan. Hyvä Haltija -kunniamaininnalla palkittiin perheryhmäkoti Satakieli ja Lampun henki -palkinnolla musiikin taiteen perusopetusta antava Vimmart. Palkinnot luovutettiin lasten ja nuorten hyväksi tehdystä merkittävästä työstä Lapsen oikeuksien päivään liittyvässä perhetapahtumassa 23.11.2019 Monitoimitalo 13:ssa Tampereella.

Tampereen Kesäsiirtolayhdistyksen toiminnanjohtaja ja Atalan koulun apulaisrehtori Teppo Mattila on tehnyt 40 vuotta tinkimätöntä työtä tamperelaisten lasten hyvinvoinnin eteen. Teppo Mattila on omistautunut lasten kesäleiritoiminnan edistämiseen. Hän aloitti ohjaajana ja leirijohtajana 1970-luvulla Sorjan kesäsiirtolassa, joka oli Tampereen kaupungin toimintaa 90-luvun alkuun asti. Sen jälkeen Teppo Mattila perusti yhdessä muiden kesäsiirtola-aktiivien kanssa Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry:n.

Hänen uutteruutensa ansiosta yhdistys onnistui jatkamaan vuosikymmenien kesäsiirtolaperinnettäTampereen kaupungin, hyväntekeväisyysjärjestöjen ja yritysten tuen ja lahjoitusten turvin. Toiminta jatkuu yhä edelleen. Teppo Mattila toimii kesäsiirtolatoiminnassa sivutoimisesti, hänen varsinainen päivätyönsä on toimia apulaisrehtorina Atalan koulussa. Hän on toiminut niin luokanopettajana kuin kesäleirien ohjaajana, johtajana ja toiminnanjohtajana turvallisena aikuisena tuhansille lapsille.

Yhdistys tarjoaa tällä hetkellä kesäisin seitsemän leiriä yhteensä yli 400 lapselle. Toiminta työllistää erityisesti kasvatusalan opiskelijoita. Kaikkiaan vuosien aikana toimintaan on osallistunut yli 8000 lasta. Toiminnan ytimessä on tehdä lasta ja perheitä tukevaa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä. Toiminnan juuret ovat niiden lasten tukemisessa, jotka tarvitsivat kesäisin turvallista hoitopaikkaa ja huolenpitoa. Toiminnalla on tuettu vuosien aikana muun muassa monia yksinhuoltajia ja monilapsisia perheitä mahdollistaen loma-aikojen hoitojärjestelyt.

Teppo Mattila on vuosikymmenien aikana pitänyt huolen myös siitä, että kesäsiirtolatoiminta on muuttunut vastaamaan nykyajan tarpeisiin. Hän on halunnut pitää tietyistä ydinperiaatteista kuitenkin kiinni. Kesäleirien maksut pidetään mahdollisimman alhaisina, jotta leirikokemus on mahdollinen kaikille lapselle. Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

- Leirit auttavat osaltaan lapsia itsenäistymään, kun vanhemmat eivät ole huolehtimassa asioista lapsen puolesta. Leireillä syntyy myös ystävyyssuhteita, jotka kantavat välillä jopa aikuisuuteen saakka. Kesäleirien kantavana teemana on aina ollut, että jokaisella lapsella on yhdenvertainen oikeus ja mahdollisuus kokea kesäleirin riemua turvallisessa ympäristössä, Teppo Mattila sanoo.

Vuoden Aikuinen -palkinto on myönnetty vuosittain vuodesta 2007 alkaen. Palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä tamperelaisten lasten ja nuorten hyväksi. Tänä vuonna tamperelaisilta toivottiin ehdotuksia palkittavista, jotka tekevät työtä erityisesti yhdenvertaisuuteen liittyvästä työstä lasten parissa.

Satakielessä tuetaan yksin maahan tulleita alaikäisiä

Hyvä Haltija -kunniamaininta osoitetaan Tampereen kaupungin työntekijälle tai toiminnalle, joka tekee merkittävää työtä tamperelaisten lasten ja nuorten hyväksi. Tänä vuonna Hyvä Haltija -kunniamaininta myönnettiin perheryhmäkoti Satakielelle, joka on tehnyt kymmenen vuoden ajan esimerkillistä työtä alaikäisten yksin maahan tulleiden nuorten kanssa.

Hatanpäällä sijaitsevassa Satakielessä on 14 paikkaa ilman huoltajaa Suomeen tulleille, oleskeluluvan saaneille lapsille. Lapset ja nuoret muuttavat perheryhmäkotiin turvapaikanhakijoita vastaanottavista ryhmäkodeista tai tukiasumisyksiköistä muualta Suomesta. He voivat asua Satakielessä, kunnes täyttävät 18 vuotta tai kunnes omat vanhemmat muuttavat pysyvästi Suomeen.

Satakielessä tehdään arvokasta työtä, koska yksin maahan tulleet lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Satakieli ei ole pelkästään asumispaikka, vaan siellä myös annetaan tukea lapsille sekä autetaan heitä kotoutumaan Suomeen. Jokaiselle pyritään löytämään sopiva koulu- tai opiskelupaikka. Perheryhmäkodissa toimii myös terveydenhoitaja ja henkilöstö tekee laajasti yhteistyötä alueella toimivien eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Henkilöstön erityisosaaminen Satakielessä on kansallista kärkeä.

Vimmart tarjoaa taiteen opetusta yhdenvertaisesti kaikille

Tampereen kaupunki myöntää yhdessä Pirkanmaan Lastenkulttuurikeskusten kanssa vuosittain Lampun henki -palkinnon osoituksena lastenkulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Palkinnon saaja voi olla pirkanmaalainen henkilö tai toimija, joka on tehnyt merkittävää työtä lastenkulttuurin hyväksi.

Lampun henki -palkinto myönnettiin tänä vuonna Tampereella toimivalle Vimmart-oppilaitokselle, joka tarjoaa yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa. Musiikinopetuksen lisäksi Vimmart järjestää lyhytkursseja taiteen eri aloilta. Oppilaitoksen pääkohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat, kuten kehitysvammaiset tai haavoittuneissa oloissa elävät ihmiset. Koulutuksessa pyritään toteuttamaan integraation periaatetta, joten opetus on kaikille avointa.

Tukea tarvitsevat lapset ja nuoret jäävät usein harrastuksien ulkopuolelle, vaikka heillä tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus harrastamiseen. Vimmart on toiminnallaan tarjonnut harrastamisen mahdollisuuksia ja onnistumisen kokemuksia laajalle joukolle tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja aikuisia.

Vimmart on perustettu vuonna 2005 ja sitä ylläpitää Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen tuki ry, jonka jäsenet ovat voittoa tavoittelemat Kehitysvammasten Palvelusäätiö, Tampereen Setlementti ry ja Tampereen kehitysvammaisten tuki ry.

Vuoden Aikuinen, Hyvä Haltija ja Lampun henki -palkinnoista päätettiin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 24.10.2019. Palkinnot luovutettiin Lapsen oikeuksien päivään liittyvässä perhetapahtumassa, jota vietettiin Monitoimitalo 13:ssa lauantaina 23.11.2019.

Teppo Mattila
Tampereen Kesäsiirtolayhdistyksen toiminnanjohtaja Teppo Mattila palkittiin Vuoden Aikuinen -palkinnolla hänen ansiokkaasta työstään tamperelaisten lasten hyväksi. Tänä vuonna palkinnon teemana oli yhdenvertaisuus.

Lisätietoja

Lapsiasiamies
Tiia Heinäsuo
puhelin 050 411 2434
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki