Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti Hiedanrannan Kehitys Oy:n ja Hiedanranta Ky:n perustamisesta

Julkaistu 15.4.2019 18.29

Tampereelle rakentuvan uuden Hiedanrannan kaupunginosan kehittämistyötä edistämään perustetaan Hiedanrannan Kehitys Osakeyhtiö ja Hiedanranta Kommandiittiyhtiö. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti asiasta 15.4. 2019.

Hiedanrannan Kehitys Oy huolehtii kehitysohjelman toteuttamisesta. Hiedanranta Ky:n omistukseen siirretään kaupungin omistamia maa-alueita ja se toteuttaa alueen investoinnit ja tekee yhteistyötä yksityisten toimijoiden ja muiden maanomistajien kanssa.

Yhtiömallilla Hiedanrannan kehittäminen voi edetä suunnitellussa aikataulussa vuoteen 2030, koska malli helpottaa muiden yritysten ja yhteistyökumppaneiden mukaantuloa uuden kaupunginosan rakentamiseen. Hiedanrannan kehitysohjelma säilyy osana Tampereen kaupungin johtamisjärjestelmää ja kaupunginhallituksen ohjauksessa.

Toteutusmallia ja kehitysyhtiön roolia selvitettäessä tavoitteena ovat rahoitusratkaisut, joilla kevennetään peruskaupungin käyttötalousmenoja ja investointipanostuksia. Selvityksen mukaan yhtiömalli tuottaa tarkasteluajanjakson 2019–2045 alkupäässä merkittävän säästön investoinneissa sekä käyttötaloudessa ja vapauttaa pääoman muuhun käyttöön.

Valtuusto hyväksyi päätökseen seuraavan toivomusponnen: Tampereen kaupungin omistamilla maa-alueilla on arvioiden mukaan myös kohteita, joissa on pilaantuneita maita. Pilaantuneista maista tulee toteuttaa vaiheittain kokonaisselvitys, jossa ensin selvitetään alueet ja toisessa vaiheessa hallintasuunnitelma ja riskiarviot. Selvitystyö aloitetaan Hiedanrannan teollisuusalueesta.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu