Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tulos erittäin heikko

Julkaistu 25.3.2019 15.46

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen talousluvut ovat kokonaisuudessaan erittäin huonot, vaikka tulos toteutui 8,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Tilikauden tulos oli 58,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kun otetaan huomioon kaupungin asukasmäärän ja palvelutarpeiden kasvu, niin nettomenojen 3,7 prosentin kasvu pysyi kuitenkin hyvin maltillisena.

Kaupunginvaltuuston huhtikuussa 2018 hyväksymässä talousohjelmassa tavoitellaan vuoden 2020 loppuun mennessä noin 43 miljoonan euron taloudellisia vaikutuksia.

– Vuonna 2018 talousohjelmalla saavutettiin 9,1 miljoonan euron tulokset. Aikaansaadut säästöt ovat 0,3 miljoonaa euroa asetettua tavoitetta suuremmat ja näyttää siltä, että talousohjelman avulla saadaan talouden suuntaa hiljalleen käännetyksi parempaan suuntaan, arvioi konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Tampereen verorahoituksen määrä pysyi käytännössä vuoden 2017 tasolla ja kasvoi vain 0,1 prosenttia eli 1,5 miljoonaa euroa. Verotulot vähenivät 4,5 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien määrä kasvoi 6,0 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien kasvu aiheutui veromenetysten kompensaatiosta. Toimintakate toteutui 6,3 miljoonaa euroa eli 0,5 prosenttia ennustettua parempana.

Tilinpäätöksen 48,0 miljoonan euron vuosikate kattoi suunnitelmapoistoista 44 prosenttia. Ulkoiset nettoinvestoinnit olivat 197,5 miljoonaa euroa, ja koko kaupungin sisäiset erät sisältävät nettoinvestoinnit olivat 223,8 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 2 847 euroa, joka on alle koko maan kuntien keskiarvon.

Kaupungin henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 2,5 miljoonalla eurolla erityisesti henkilösivukulujen laskun vuoksi. Vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 25,8 miljoonaa euroa 4,2 prosenttia. Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 13 297 henkilötyövuotta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli 252 henkilötyövuotta.

Konserninkin tuloskehitys heikkeni

Tampereen konsernin tilikauden tulos oli 52,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Investointimenot olivat 495,8 miljoonaa euroa.

Konsernin tuloskehitys heikkeni merkittävästi: tulos oli 107,8 miljoonaa euroa edellisvuotta huonompi. Tuloksen heikkenemiseen vaikutti olennaisesti Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden vastikkeeton luovutus Tampereen yliopiston säätiön omistukseen helmikuussa 2018. Vastikkeeton luovutus näkyy konsernitilinpäätöksessä satunnaisissa erissä 45,9 miljoonan euron kuluna.

Tampereen konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin yhteensä 66 konserniyhteisöä eli 50 tytäryhteisöä, 3 kuntayhtymää ja 9 konsernin kannalta olennaista osakkuusyhteisöä ja 4 säätiötä.

Konsernitaseen loppusumma oli noin 3,8 miljardia euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 39 prosenttia. Lainaa konsernilla oli noin 1,7 miljardia euroa eli 7299 euroa asukasta kohden. Konsernin asukaskohtainen lainamäärä nousi edellisestä vuodesta 1025 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2018 tilinpäätöksen 25.3.2019.

Lisätietoja tilinpäätöksestä kaupungin verkkosivuilla tampere.fi


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell