Siirry sisältöön

Etelä-Hervannan koulun uudisrakennuksen asemakaava hyväksyttiin

Julkaistu 17.1.2019 9.01

Etelä-Hervannan uuden koulun, terveydenhoitotiloja ja päiväkodin mahdollistava asemakaavamuutos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 15.1.2019. Alun perin nykyistä koulua oli tarkoitus laajentaa, mutta vanha koulurakennus todettiin huonokuntoiseksi.

Koulun tontin uudeksi rakennusoikeudeksi muodostuu 16 000 kerrosneliömetriä, mikä on noin 8000 kerrosneliömetriä nykyistä rakennusta enemmän. Kaavamuutoksella varaudutaan palveluverkon muutoksiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan myös nykyistä turvallisemmat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Arkkitehdinkadun varteen muodostetaan kaksi pysäköintialuetta, joista toinen on uusi ja palvelee koulun ja päiväkodin saattoliikennettä sekä puiston käyttäjiä.

Suunnittelualue sijaitsee Hervannan kaupunginosassa osoitteessa Mekaniikanpolku 9. Alueella on koulun lisäksi paikoitusalue sekä puistoa ja katualuetta.Alueen ympäristö on kerrostalovaltaista asuinaluetta. Alueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria.

Kaavaluonnosta esiteltiin yleisölle 4.9.2018 ja luonnos oli nähtävillä 16.8. - 13.9.2018. Kaavaehdotus oli nähtävillä 15.11. - 29.11.2018. Mielipiteistä suuri osa koski koulun pihajärjestelyjä, joita suunnitellaan tarkemmin toteutussuunnittelun yhteydessä.


Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Milla Hilli-Lukkarinen
puhelin 044 4863500


Teksti Anna-Leea Hyry