Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki vastaa jatkossakin ulkovalaistuksesta

Julkaistu 15.1.2019 9.15

Tampere ei myy ulkovalaistusverkkoaan. Kaupunginhallitus päätti 14.1.ulkovalaistusverkon myynnin keskeyttämisestä.

Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä päätettiin, että ulkovalaistusverkon myynnin valmistelu Tampereen Sähkölaitokselle käynnistetään. Järjestelyn taustalla on tavoite uudistaa katu- ja muiden julkisten ulkotilojen valaistus energiatehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen led-valaistukseen nykyistä nopeammalla aikataululla.

Asiasta tehdyn selvityksen johtopäätöksenä on, että ulkovalaistuksen kehittäminen osana kaupungin omaa palvelutoimintaa on jatkossakin tarkoituksenmukaista. Liiketoiminnan kaupasta muodostuva pääoman tuottovaade nostaisi kaupungin kustannukset tarpeettoman korkeiksi. Myynnillä ei saavutettaisi kaupungin kokonaistalouden näkökulmasta kannattavaa ratkaisua. Lisäksi led-investoinnin rahoittaminen kaupungin toimesta on selvästi edullisempaa verrattuna yhtiöön.

Tehtyjen arviointien perusteella järjestelmien keskittäminen yksiin käsiin olisi joka tapauksessa tarkoituksenmukaista. Kaupungin sähköisten järjestelmien kokonaisuus muodostuu ulkovalaistusverkosta (yleiset alueet sekä liikuntareitit ja kentät), tietoliikenneverkosta, tapahtumasähkökeskuksista, valoviikkoverkosta, ajoneuvojen sähkölatauspisteistä sekä satamien sähköjärjestelmistä. Järjestelmien omistajuus hajaantuu nykyisellään peruskaupungin eri yksiköihin, joiden mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää järjestelmiä ovat vaihtelevia.

Jatkossa tavoitteena on valaistusjärjestelmän investointikustannusten hallinta, led-vaihdon myötä taloudelliset hyödyt ja myönteisiin ilmastovaikutuksiin sekä mahdollisuuksiin hyödyntää järjestelmää älykkään kaupungin palveluissa ja toiminnoissa.


Lisätietoja

Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu