Siirry sisältöön

Lännen suunnan raitiotien luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 28.11.2018

Julkaistu 23.11.2018 14.38

Rakenteilla olevan Tampereen raitiotien läntisen jatko-osuuden suunnittelu on meneillään. Osalle Pyynikintorin ja Lentävänniemen välistä osuutta on nyt valmistunut luonnoksia katusuunnitelmista. Luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 28.11.2018 17.30 – 19.30 Tampereen kansainvälisen koulun ruokalassa (Satakunnankatu 60). Aineistot ovat esillä klo 17.00 alkaen.

Tilaisuudessa esitellään, miltä raitiotie suunnitelmien mukaan näyttää reitin alkupäässä Sepänkadulla, Paasikivenkadulla ja Rantatiellä sekä loppupään Federleynkadulla ja Kehyskadulla. Suunnitelmista voi antaa palautetta. Yleisötilaisuuden ja palautteen käsittelyn jälkeen katusuunnitelmat kuulutetaan nähtäville, minkä jälkeen ne menevät vielä yhdyskuntalautakunnan käsiteltäviksi.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehitysvaihe aloitetaan ja suunnitelmat tilataan Raitiotieallianssilta. Raitiotie on linjattu kulkevaksi Paasikivenkadulta Rantatielle, sillalla Paasikiventien yli Hiedanrantaan ja siitä edelleen Niemenrannan kautta Lentävänniemeen. Osana kehitysvaihetta suunnitellaan myös pistoraide Hiedanrannasta Lielahteen.

Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentamisesta päätetään valtuustossa viimeistään lokakuussa 2020. Rakentaminen alkaisi tällöin päätöksen jälkeen vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa ja raitioliikenne vuonna 2024.

Sepänkatu uusitaan kokonaan

Suunnitelma koskee koko Sepänkatua Pirkankadulta Paasikivenkadulle saakka. Raitiotie sijaitsee omalla asfalttipäällysteisellä kaistallaan siten, että moottoriajoneuvoliikenne kulkee raitiotien länsipuolella. Autoliikenteelle on varattu yksi kaista suuntaansa.

Kadun molemmissa reunoissa on jalkakäytävät koko kadun matkalla. Pyöräilyn seudullinen pääreitti kulkee kadun itäreunassa jalkakäytävästä erotettuna Satakunnankadun ja Paasikivenkadun välillä.

Sepänkadulle tulee yksi raitiotiepysäkki. Pysäkillä on reunalaiturit ja ajoradan ylitys kadun länsireunalle järjestetään pysäkin eteläpäästä. Säännöllisesti käytettäviä bussipysäkkejä ei kadulle tule, mutta raitiotiepysäkin viereen suunnitellaan poikkeustilanteissa käytettävät bussipysäkit. Kaikki kadunvarsipysäköintipaikat poistetaan.

Kaikki liikenne mahtuu nykyiselle katualueelle, mutta rakennettu katutila levenee Savilinnankadun ja Paasikivenkadun välisellä osuudella n. 10 m itään päin. Kadun itäreunasta kaadetaan useita nykyisiä puita. Uusia katupuita istutetaan raitiotiepysäkin läheisyyteen. Sepänkatu 3-5 tontin kohdalle rakennetaan tukimuuri.

Rautatien ylittävä silta uusitaan täysin. Uusi silta on nykyistä leveämpi raitiotien ja parempien jalankulun ja pyöräilyn väylien vuoksi. Silta mitoitetaan niin, että se mahdollistaa myöhemmin rautateiden kolmannen raiteen rakentamisen.

Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymäalue muuttuu raitiotien rakentamisen yhteydessä. Liittymäalueella raitiotie siirtyy Sepänkadun itäreunasta ajoratojen yli Paasikivenkadun eteläreunaan.

Raitiotie jatkuu Paasikivenkadulla

Paasikivenkadun suunnitelma ulottuu Paasikivenkadun Sepänkadulta valtatien 12 eritasoliittymään saakka. Raitiotie kulkee sepeliratana ajoratojen eteläpuolella Rantatien liittymään saakka. Autoliikenteelle on varattu kaksi kaistaa suuntaansa.

Kadun pohjoisreunassa kulkee pyöräilyn seudullinen pääreitti jalkakäytävästä erotettuna. Kadun eteläreunassa kulkee Sepänkadulta alkava yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka on erotettu rautatiealueesta korkealla tukimuurilla. Tukimuurin jälkeen väylä levenee ja muuttuu erotelluksi jalankulku- ja pyöräilyväyläksi.

Paasikivenkadulle ei tule raitiotiepysäkkejä, lähimmät pysäkit sijaitsevat Sepänkadulla ja Rantatiellä. Bussiliikenteelle tehdään valtatien 12 eritasoliittymän tuntumaan lännen suunnan pysäkki poikkeusliikennettä varten. Pysäkin toisen suunnan pari sijaitsee Paasikiventiellä (vt 12).

Rantatien kohdalla omalla väylällä

Suunnitelma kattaa valtatien 12 rinnakkaiskadun, Rantatien kokonaisuudessaan Santalahden satamasta Rantatunnelin suuaukon kohdalle saakka sekä raitiotietä hieman pidemmälle itään Tipotien alikululle saakka. Raitiotie kulkee Paasikiventien ja Rantatien välissä erillään muusta liikenteestä. Raitiotie rakennetaan pääosin nurmiratana.

Kadun länsipäässä raitiotie nousee Paasikiventien (vt 12) ylittävälle sillalle ja itäpäässä kohti Paasikivenkatua. Nämä osuudet tehdään sepeliratana ja erotetaan muusta ympäristöstä tukimuureilla.

Ajorata kulkee raitiotien eteläpuolella. Kadun eteläreunassa kulkee jalkakäytävä sekä välikaista, johon sijoitetaan katupuita sekä kadunvarsipysäköintiä. Pyöräily on linjattu lähes koko kadun matkalta ajoradalle.

Kadun molempiin päihin on suunniteltu kiertoliittymät, joiden yhteydessä pyöräily ohjataan erillisiltä väyliltä ajoradalle. Kiertoliittymien itä- ja länsipuolilla pyöräliikenne ohjataan omille väylilleen.

Rantatielle tulee kaksi raitiotiepysäkkiä: länteen uuden jalankulun ja pyöräilyn ylikulkusillan kohdalle ja itään Tikkutehtaanrinteen länsipuolelle. Pysäkit ovat reunalaituripysäkkejä, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma laituri.

Itäisemmän raitiotiepysäkin yhteyteen tehdään bussipysäkki Paasikiventielle (vt 12) poikkeustilanteiden liikennöintiä varten. Kadun eteläpuolelle Tipotien alikulun lähistölle varataan tila raitiotien sähkönsyöttöasemalle.

Niemenrannassa kaksi katua

Katusuunnitelmista on nyt valmiina luonnos läntiselle osuudelle myös raitiotielinjan loppupuolelle Niemenrantaan. Suunnitelmaan kuuluu Federleynkadun itäosaa lukuun ottamatta sekä Kehyskatu kokonaisuudessaan.

Raitiotie kulkee koko suunnittelualueen matkalta katualueen keskellä sekaliikennekatuna, eli raiteiden päällä kulkee myös auto- ja bussiliikennettä.

Niemenvainionkadun ja Kehyskadun välinen osuus Federleynkadusta muutetaan joukkoliikennekaduksi, eli koko katu ei ole henkilöautolla läpiajettavissa. Kadunvarsipysäköintiä ei kaduilla sallita. Katualueen reunoille rakennetaan molemmin puolin erilliset jalkakäytävät sekä yksisuuntaiset pyörätiet, jotka erotetaan raitiotiestä puuriveillä.

Federleynkadun ja Kehyskadun liittymään rakennetaan uusi torialue, Niemenrannanaukio. Aukion länsipuolelle, joukkoliikennekatuosuudelle tulee Federleynkadun raitiotiepysäkki. Pysäkki on suunniteltu reunalaituriseksi, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma laituri. Kehyskadulle ei tule raitiotiepysäkkiä.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518


Teksti Anna-Leea Hyry