Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi raitiotien toisen vaiheen suunnitelman periaatteet

Julkaistu 6.11.2018 8.51

Ratikka alkaa kulkea Tampereella Hervannasta Pyynikintorille vuonna 2021. Tavoitteena on, että toinen vaihe eli rakentaminen välillä Pyynikintori - Lentävänniemi alkaa vuonna 2021 ja kaupallinen liikenne viimeistään vuonna 2024. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi toisen osan kehitysvaiheen suunnitelman periaatteet 5.11.2018.

Raitiotieallianssin kehitysvaiheen suunnittelussa osuuden Pyynikintori - Lentävänniemi budjetiksi esitetään enintään 60 milj. euroa lokakuun 2018 hintatasossa. Osuudelle Hiedanrannan keskustasta Lielahdenkadun luoteispuolelle budjetti on enintään 10 milj. euroa lokakuun 2018 hintatasossa.

Raitiotien kokonaiskustannus eli 1 ja 2 osa yhteensä on 313 miljoonaa. Raitiotien ensimmäisen osan rakentaminen on edennyt budjetin mukaisesti. Rakentamisen aikana on hyväksytty katu-ja muuhun infraan liittyviä muutostöitä noin kolmen miljoonan euron edestä ja yleisen elinkustannusindeksin mukaisia korotuksia 2,4 miljoonan euron edestä Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymän linjan mukaisesti.

Raitiotieradasta Pyynikintori - Lentävänniemi laaditaan Raitiotieallianssia sitova toteutussuunnitelma ja tavoitekustannus, joka perustuu asemakaavoihin ja katusuunnitelmiin. Tavoitekustannukseen sisältyy ratavaihteet Hiedanrannan keskustaan raitiotien pistoraiteelle Lielahdenkadun suuntaan. Raitiotien pistoraiteesta Hiedanranta - Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymäalue laaditaan oma tavoitekustannus, joka perustuu maankäytön yleissuunnitelmiin.

Sepänkadun sillalla varaudutaan rautateiden kolmanteen raiteeseen. Santalahdessa raitiotien rakentamiskustannuksiin sisältyy nykyisen kaltaisen kevyen liikenteen ylikulkukäytävän uusiminen ja Paasikiventien, valtatien 12 siirrosta aiheutuvat kustannukset. Paasikiventien leventäminen 3+3 -kaistaiseksi on muilta osin valtion tieviranomaisen kustannus.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesitykseen esittelijä konsernjohtaja Juha Yli-Rajalan ponnen, jonka mukaan mikäli Vaitinaron vesistötäytön suunnitelmiin tulee merkittäviä muutoksia, suunnitelmat tuodaan kaupunginhallitukselle uudelleen arvioitavaksi.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Projektijohtaja
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu