Siirry sisältöön

Sivistys- ja kulttuurilautakunta siirsi päätöstä päiväkoti- ja kouluverkosta lokakuun kokoukseen

Julkaistu 11.9.2018 19.33

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan 11.9.2018 päiväkoti- ja kouluverkkoselvitykseen liittyviä palveluverkon muutoksia. Lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Johanna Loukaskorpi esitti poliittisten ryhmien toiveiden mukaisesti kaikkien asiaan liittyvien kuuden päätöspykälän jättämistä pöydälle. Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia tuodaan uudelleen päätettäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen 25.10. Asunto- ja kiinteistölautakunta käsittelee asiaa omassa kokouksessaan 24.10. Päätöksen siirtäminen kuukaudella eteenpäin nähtiin tarpeelliseksi, jotta asiasta ehditään käydä demokraattinen keskustelu.

- Päätöksenteolle haluttiin lisäaikaa, jotta saadaan päätöksen tueksi kaupunginhallituksen edellyttämää lisätietoa muun muassa päiväkoti- ja koulutilojen taloudellisista kokonaisvaikutuksista, käyttöasteesta ja tilojen käytön tehostamisesta esimerkiksi liikunta- tai järjestötoiminnassa. Samalla mahdollistetaan poliittisten puolueiden ja asukkaiden toivoma laaja ja monipuolinen kuntalaiskeskustelu ja osapuolten osallistaminen, Johanna Loukaskorpi sanoo.

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys koskee koko Tampereen palveluverkkoa, jota on selvityksessä tarkasteltu aluekohtaisesti viidellä alueella: lännen, keskustan, koillisen, kaakon ja etelän alueilla. Lisäksi erillisenä kokonaisuutena tarkasteltiin kaikkia kaupungin pieniä, alle 150 oppilaan kouluja eli Hallilan, Järvensivun, Kalkun, Sorilan ja Terälahden kouluja. Lautakunnalle asia esiteltiin kuudella eri päätösesityksellä.

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys perustuu syksyllä 2017 hyväksyttyyn pormestariohjelmaan, jonka mukaan suunnitelman lähtökohtina ovat lasten määrän kasvu Tampereella, uuden opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö, monipuolinen opetustarjonta ja nykyisten tilojen sisäilmaongelmat sekä kulkuyhteydet. Tavoitteena on luoda tasavertainen ja laadukas palveluverkko tamperelaisille lapsille ja nuorille. Selvitys sisältää myös lapsivaikutusten arvioinnin.

Selvityksessä esitetään kahdesta viiteen vaihtoehtoa eri palveluverkkomuutoksille. Vaihtoehdoissa on kuvattu palveluverkossa tapahtuvat muutokset, vaikutukset muuhun palveluverkkoon sekä investointi- ja käyttötalouskustannukset. Käyttötalouskustannuksissa on huomioitu kiinteistö- ja puhtaanapitokustannukset ja alle 150 oppilaan koulujen osalta on huomioitu myös aterioiden palvelumaksut ja koulukuljetuskustannukset.

Kaupunginhallitus käsitteli selvitystä kokouksessaan 3.9.2018. Kaupunginhallituksen ponnen mukaan lautakunnan tulee asiasta päättäessään ottaa huomioon taloudellisten reunaehtojen puitteissa pormestariohjelman peruslinjaus varhaiskasvatuksen ja 1–2-luokkalaisten opetuksen toteuttamisesta lähipalveluna. Pienten lasten osalta erityistä huomiota on kiinnitettävä koulumatkan pituuteen ja kulkuyhteyksiin. Kaupunginhallitus myös edellytti, että tilojen taloudellisista kokonaisvaikutuksista, todellisesta käyttöasteesta ja siitä miten tilojen käyttöä voidaan tehostaa tehdään perusteellinen selvitys.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki