Siirry sisältöön

Tampereen raitiotien varikkorakennusten työt alkaneet

Julkaistu 1.8.2018 12.53

Tampereen raitiotien varikkorakennusten rakentaminen Hervannassa on alkanut. Tontille rakennetaan ensimmäisenä sähkönsyöttöasema varikon tarpeisiin. Lisäksi on aloitettu vaunujen säilytyshallin perustustyöt.

Raitiotievarikko rakennetaan Hervantaan Hermiankadun päähän, lähelle Ruskon teollisuusaluetta. Varikon reilun viiden hehtaarin tontti rajautuu pohjoisessa Kauhakorvenkatuun ja lännessä Hervannantiehen.

Tontilta on poistettu puut, kannot ja aluskasvillisuus. Alueella on viime syksystä lähtien tehty kiviaineksen murskausta ja louhintaa, jotka ovat pääosin valmistuneet. Varikolla on aloitettu putki- ja kuivatusreittien rakentaminen, pylväsperustusten pohjatyöt sekä rakennusten pohjien ja perustusten tekoa.

Työt varikon tontilla alkoivat viime syyskuussa. Rakentamistöihin päästiin arvioitua aiemmin suurimpien louhinta- ja murskaustöiden valmistuttua etuajassa.

Moderni varikko uuden raitiotieliikenteen tarpeisiin

Tampereen raitiotien varikko on suunniteltu raitiotien osien 1 (keskusta–Hervanta–Tays) ja 2 (keskusta–Lentävänniemi) liikenteen vaatimiin tilatarpeisiin, 37–47-metrisille raitiovaunuille. Varikolle rakennetaan kaksi suurempaa rakennusta: säilytyshalli sekä korjaamo-, huolto-, henkilöstö- ja toimistorakennus.

Tontille sijoitetaan ratasähkön syöttöaseman lisäksi myös tarvittavat muuntamot. Tilojen suunnittelussa on varauduttu rakennusten ja radan laajennuksiin raitiotiejärjestelmän mahdollisesti kasvaessa tulevaisuudessa. Yhdistetyn korjaamo-, huolto-, henkilöstö ja toimistorakennuksen ulkomitat ovat 120 x 55 metriä ja säilytyshallin ulkomitat ovat 200 x 25 metriä.


Lisätietoja

Raitiotieallianssi
Projektipäällikkö
Mikko Nyhä
puhelin 040 863 0450


Tampereen Raitiotie Oy
Kalustopäällikkö
Ali Huttunen
puhelin 040 8663 800


Teksti Marja Merta