Siirry sisältöön

Katusepelin poisto alkoi Tampereella

Julkaistu 11.4.2018 9.29

Katusepelin puhdistus kaduilta on käynnistynyt Tampereella pyöräilyn pääreiteillä ja joillakin pääkatuosuuksilla. Keruu päästiin tänä keväänä aloittamaan muutama viikko myöhässä. Yöpakkaset ja kuiva keli hidastavat vielä puhdistusta. Kuivan kelin takia pääkatuja on käsitelty suolaliuoksella pölyämisen estämiseksi.

kuva: harjaustraktori puhdistaa jalkakäytävää
 

Täksi viikoksi on vielä luvassa yöpakkasia, ja osa kalustosta joudutaan pitämään vielä talviterässä. Monitoimiautoihin vaihdetaan harjat, kun pakkaset hellittävät. Harjaustraktoreita on jo putsaustöissä kevyen liikenteen väylillä.

Tänä keväänä keskustan alue ja suurin osa asuinalueiden sepeleistä pyritään siivoamaan sepeleistä äitienpäivään mennessä. Keruuvauhti riippuu toki tulevista keleistä. Kaupungin kunnossapitovastuun piiriin kuuluvilla alueilla on kulunut tänä talvena noin 20 000 tonnia sepeliä. Sepeliä on kulunut jonkin verran enemmän tavanomaiseen määrään verrattuna.

Tampereen Infralla on käytössään yli 100 erilaista konetta ja autoa puhdistustöihin. Käsityönä puhdistetaan edelleen portaita, rappusia ja muita hankalia paikkoja. Osaa kaupungin yleisistä alueista kunnossapitävät yksityiset urakoitsijat, ja niillä on puhdistuskalustoa käytössä muutama kymmenen koneyksikköä.

Jalkakäytävien puhdistus kuuluu kiinteistön haltijoille

Hiekoitussepelit väyliltä poistaa lain mukaan niiden levittäjä. Kaupunki korjaa sepelit katujen ajoradoilta, toreilta sekä kävely- ja pyöräilyteiltä. Kiinteistön haltija eli yleensä huoltoyhtiö, talonmies tai talon omistaja vastaa kiinteistönsä piha-alueesta sekä viereisen jalkakäytävän puhdistamisesta. Kaupunki puhdistaa ne jalkakäytävät, jotka sijaitsevat yleisten alueiden kuten puiston tai kaupungin omistamien kiinteistöjen kohdilta.

Lehtipuhaltimen käyttö sepelin poistossa on kielletty

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan tekemään kunnossapitotyöt siten, että pölyhaitat ovat mahdollisimman pieniä eli puhdistettava alue on tarvittaessa kasteltava. Kosteus ja sepelin ripeä keräys lievittää ilmanlaatuongelmia. Ympäristönsuojelumääräyksissä on erikseen kielletty lehtipuhaltimen käyttö sepelinpoistossa. Lehtipuhaltimen käyttäminen väylien puhdistamisessa nostaa kuivan hienojakoisen pölyn tehokkaasti ilmaan lähistöllä asuvien ja liikkuvien kiusaksi. Lehtipuhaltimen väärinkäytöstä voi ilmoittaa ympäristönsuojeluyksikköön [email protected]

Katupölyä ilmassa

Ilmanlaatua seurataan Tampereella reaaliaikaisesti, ja tieto löytyy valtakunnallisesta ilmanlaatuportaalista Ulkoinen linkkiwww.ilmanlaatu.fi . Ilman pölypitoisuus voi nousta kuivalla säällä. Tampereella hengitettävien hiukkasten pitoisuus ylitti raja-arvotason tiistaina 10.4., ja pölypitoisuudet pysynevät koholla sään jatkuessa aurinkoisena ja kuivana. Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylityksistä tiedotetaan sivulla Ulkoinen linkkiwww.tampere.fi/ilmanlaatutiedotus .

Palaute talvikunnossapidosta ja hiekankeruusta

Palautetta katujen kunnossapidosta voi jättää verkossa kunnossapidon vikailmoitusjärjestelmän kautta sekä palvelupiste Frenckelliin. Lisäksi verkossa on vielä avoinna 30.4.3018 saakka talvikunnossapitokysely, jossa voi antaa palautetta sepelinkeruustakin.

Asiakaspalvelu, Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma - pe 9 - 16


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvelualue:
Infrahallintapäällikkö
Kimmo Myllynen
puhelin 040 806 4794

Tampereen Infra:
Työpäällikkö
Reijo Lahtinen
puhelin 050 553 8681

Ilmanlaatu:
Ympäristötarkastaja
Ari Elsilä
puhelin 050 521 5149


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Satu Aalto