Siirry sisältöön

Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja Eppu-kerhotoimintaan alkoi

Julkaistu 9.4.2018 13.05

Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja Eppu-kerhotoimintaan ensi lukuvuodeksi 2018–2019 on alkanut Tampereella. Hakuaika on 9.–22.4.2018. Tieto paikan myöntämisestä lähetetään perheille 13.6.2018 mennessä.

Lapsia iltapäiväkerhossa
 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa ovat kaupungin järjestämä Eppu-kerhotoiminta kouluilla yhdessä esiopetusikäisten kanssa ja yksityisten toimijoiden järjestämä aamu- ja iltapäivätoiminta.

Perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilailla on mahdollisuus hakea aamu- ja iltapäivätoimintaan, jos molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa.

Paikka voidaan myöntää lapselle myös erityisestä syystä. Muu erityinen syy tarkoittaa perheen tai lapsen perusteltua tarvetta, joka arvioidaan tapauskohtaisesti. Erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija on esittänyt riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin paikan tarpeellisuudesta. Erityisen tuen piirissä olevia lapsia myöntämisen perusteet eivät koske.

Toimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kaupungin internetsivuilla. Hakuesite ja sähköinen hakemus löytyvät Tampereen kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan internetsivuilta. Lisätietoja toiminnasta voi kysyä myös sähköpostitse osoitteella apip.palveluohjaus(at)tampere.fi

Perhe voi valita tarvitsemansa tuntimäärän kolmesta eri vaihtoehdosta

Iltapäivätoimintaa on tarjolla koulutuntien jälkeen klo 12–17. Osassa ryhmistä on tarjolla myös aamutoimintaa klo 8–10, jos sille on riittävästi kysyntää. Perheet voivat valita palveluntarpeen kolmesta eri vaihtoehdosta.

Toimintamaksut määräytyvät valitun vaihtoehdon mukaan. Niissä ryhmissä, joissa on aamutoimintaa, tunnit voidaan jakaa aamun ja iltapäivän kesken niin, ettei perheen valitsema enimmäistuntimäärä ylity.

Jos perhe on valinnut 1–3 tunnin palveluntarpeen, maksu on 70 €/kk (sisaruksen maksu 60 €/kk). Jos palveluntarve on 3–4,5 tuntia päivässä, maksu on 120 €/kk (sisaruksen maksu 110 €/kk). Jos palveluntarve on 4,5–6 h päivässä, maksu on 140 €/kk (sisaruksen maksu 120 €/kk).

Vellamon päiväkodissa on koululaisten vuorohoitoa vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien 1.- ja 2. -luokkalaisille lapsille. Näsipuiston, Pulmusen ja Tesoman päiväkodeissa on ilta- ja viikonloppuhoitoa maanantaista sunnuntaihin. Ankkarin päiväkodissa on iltahoitoa maanantaista lauantaihin. Kukkapellon päiväkodissa on iltahoitoa maanantaista perjantaihin (6.8.2018 alkaen mahdollisesti myös lauantaisin). Ilta- ja viikonloppuhoidon paikan myöntämisen perusteet ovat samat kuin vuorohoidossa.

Oppilashuollollisista syistä vuoropaikka voidaan harkinnanvaraisesti myöntää myös muille lapsille. Koululaisten ilta-, viikonloppu- tai vuorohoitoa haetaan suoraan niitä tarjoavista päiväkodeista. Koululaisten vuorohoito maksaa 120 €/kk. Päivähoito ei järjestä kuljetusta vuorohoitoon.


Lisätietoja

Varhaiskasvatusjohtaja
Elli Rasimus
puhelin 050 523 7386
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Hanna Leppänen