Siirry sisältöön

Rauhaniementien kerrostalojen uusimisen salliva asemakaava eteni

Julkaistu 29.8.2017 20.34

Lapin alueen reunassa Rauhaniementiellä olevien kerrostalojen uusimisen salliva asemakaava hyväksyttiin 29.8.2017 yhdyskuntalautakunnassa. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Viisi nykyistä viisikerroksista asuinkerrostaloa korvataan ehdotuksen mukaan kuudella uudella, 8 - 9 kerrosta korkealla asuintalolla. Nykyiset talot on rakennettu vuosina 1975 - 1976 Rauhaniementien ja Lapin pientaloalueen pohjoiseen laskevan rinteen ala-osaan.

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö (TOAS) on tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamiseksi vuokraoikeuden haltijana yhdessä maa-alueen omistavan Tampereen kaupungin kanssa.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,1 ha.Se sijaitsee noin 2 km koilliseen kaupungin ydinkeskustasta. Alue rajautuu luoteessa Koukkuniemen vanhainkodin alueeseen ja kaakossa Lapin puistoon, jonka takana sijaitsee Lapin pientaloalueen valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (Käpylä).

Näsijärven rannalla suunnittelualueelta noin 200 metriä pohjoiseen sijaitsevat Rauhaniemen yleinen sauna ja uimarannat, sekä hieman etäämpänä idässä Rauhaniemen venesatama. Kaupin ulkoilumaastot alkavat suunnittelualueen länsilaidalta.

Kerrostalokortteli laajenee etelään päin, Lapin puiston alueelle, noin 4 metriä. Kerrostalokorttelin käyttötarkoitus sallii myös liike-, toimisto- työ- ja palvelutilojen rakentamista.

Asemakaavaluonnokseen tehtiin palautteen perusteella muutoksia, isoimpana yhden kerrostalon jättäminen kokonaan pois. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä viime vuoden lopulla.

Kerrostalokortteli on kaupunkikuvan kannalta tärkeä korttelialue, jonka rakentamista ohjataan asemakaavamääräysten lisäksi rakentamistapaohjeella. Korttelin pohjoisosaan on osoitettu alueen osa, jolla ei saa tehdä sen luonnonarvoja vaarantavia toimenpiteitä. Rauhaniementien vehreyttä turvataan kaavaan merkityllä istutettavalla puurivillä.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvelualue
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Kaupunkiympäristön palvelualue
Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935


Teksti Anna-Leea Hyry