Siirry sisältöön

Peltolammi ja Multisilta saavat me-talon syksyllä 2017

Julkaistu 15.6.2017 13.20

Tampereelle perustetaan Me-säätiön rahoituksella me-talo, joka tarjoaa kaikille alueen asukkaille avointa maksutonta tilaa ja toimintaa. Tavoitteena on yhdessä asukkaiden kanssa edistää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Eri puolille Suomea rakennettavien me-talojen tarkoitus on osaltaan toteuttaa säätiön visiota, jonka mukaan Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta vuonna 2050.

Tampereen me-talo -hankkeessa kehitetään Peltolammin koulun sekä alueen muiden palvelujen yhteinen toimintamalli, jolla edistetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Me-talo tuo alueelle kohtauspaikkoja ja lisää asukkaiden monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Tämä toteutetaan yhteistyössä lasten ja nuorten sekä seurojen ja yhdistysten kanssa. Kaikki toiminta ja palvelut rakennetaan yhdessä alueen ihmisten omista tarpeista lähtien, ei valmiiksi suunniteltuna.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan uuden pormestariohjelman työllisyystavoitetta saada alueen jokaiselle nuorelle ensimmäinen työpaikka. Työllistämiseen panostetaan erityisesti ottamalla käyttöön toimeksiantojen välittämiseen tarkoitettuja mobiilisovelluksia. Paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä etsitään mukaan sovelluksiin ja nuoria rohkaistaan kokeilemaan pienimuotoisia työtehtäviä ja käyttämään sovelluksia ahkerasti. Työllisyyskoordinaattori auttaa nuoria myös työllistymisen kynnyksellä eteenpäin.

Me-talon toiminta käynnistyy syksyllä 2017 Peltolammin koululla, osoitteessa Säästäjänkatu 16. Toiminnan mahdollistaa Me-säätiö, ja toteutuksesta vastaa Tampereen kaupunki yhdessä eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Me-talossa hyödynnetään Tampereen kaupungin Lähivoimala -projektin tekemää alueellista pohjatyötä. Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitetään moniammatilliseen yhteistyöhön kunnan palveluiden, koulujen, päiväkotien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden alueiden toimijoiden kanssa.

- Me-talon on tarkoitus tulla pysyväksi toiminnaksi alueelle. Se toteuttaa uuden Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelman useaa tavoitetta: luo alueelle me-henkeä etsimällä ja löytämällä yksilöllisiä ratkaisuja alueen asukkaiden arjen sujumiseen ja asukkaista lähtevään innostavaan yhteisölliseen tekemiseen. Samalla me-talolla kylvetään siemeniä alueelle myöhemmin rakennettavan Peltolammin hyvinvointikeskuksen verkostomaiseen toimintaan, toteaa kehittämispäällikkö Mia Lumio.

- Rakennamme yksi talo kerrallaan maailmaa, jossa tuemme yhdessä jokaista kohti myönteistä tulevaisuutta, sanoo Me-säätiön toiminnanjohtaja Ulla Nord.

- Vaikuttavin tapa ehkäistä lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymiskierre on tuottaa mielekästä tekemistä ja tarjota kaikille avoin tila osallistua sekä harrastaa että työllistyä. Luomme me-taloissa alueellisen välittämisen verkostoja, joiden avulla varmistamme, ettei yksikään lapsi tai nuori jää yksin ja syrjäydy. Kehitämme esimerkiksi kotiin vietävän tuen malleja ja varmistamme erilaisten palvelujen tavoitettavuuden ja vaikuttavuuden, Ulla Nord kertoo me-talon tavoitteista.

Me-talo hakee parhaillaan palveluohjaajaa ja työllisyyskoordinaattoria, joiden haut päättyvät 26.6.2017. Ensimmäinen Tampereen me-taloon liittyvä työpaja järjestettiin tammikuussa ja seuraava työpaja pidetään 23.8.2017. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki Tampereen me-talo -toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet.

(Muokattu 15.6.2017 klo 15, tekstiin lisätty Ulla Nordin kommentit)


Lisätietoja

Aluekoordinaattori (etelä)
Jarno Koskinen
puhelin 040 806 3987
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen