Siirry sisältöön

Tamperelaiset ovat tyytyväisiä uimahallipalveluihinsa

Julkaistu 1.2.2017 14.38

Tampereen, Ylöjärven, Nokian, Valkeakosken sekä Kangasalan uimahalleissa järjestettiin syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa seudullinen asiakaskysely, missä sähköisen kyselyn avulla kysyttiin samoja kysymyksiä kaikista halleista.

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 1513 kappaletta. Tampereen uimahalleihin vastauksia tuli n. 15 % kaikista vastauksista.

Vastaajista noin puolet (49 %) ilmoitti käyttävänsä uimahallia kerran viikossa. Useamman kerran viikossa hallia ilmoitti käyttävänsä neljännes asiakkaista (24 %). Suurin vastaajaryhmä oli työssäkäyvät (47 %) ja toiseksi suurin vastaajajoukko ilmoitti olevansa eläkkeellä.

Palveluja arvioitiin kyselyssä asteikolla yhdestä viiteen, arvosana yksi kuvasi heikkoa laatua ja arvosana viisi erinomaista laatua. Kokonaisuutena kaikki kyselyyn osallistuneet Tampereen seudun uimahallit saivat hyvän arvosanan tarjoamistaan uimahallipalveluista. Tampereen uimahallien (Tampereen uintikeskus, Hervannan uimahalli, Tesoman uimahalli ja Pyynikin uimahalli) osalta toimintaan liittyvät palvelut arvioitiin hieman kuntaseutua heikommiksi, mutta halleissa tapahtuva ohjaustoiminta taas arvioitiin kuntaseutua paremmaksi.

Uimahallien aukioloajat saivat kiitosta

Lippujen ja palvelujen hintoihin oltiin kyselyn mukaan tyytyväisiä. Uimahallimaksulla ei näyttäisi olevan vaikutusta uimahallin valintaan, mutta käyntitiheyteen maksulla on vaikutusta. Esimerkiksi työssäkäyvistä yli puolet (58 %) ilmoitti maksun määrän vaikuttavan käyntimääriin.

Uimahallien aukioloaikoihin oltiin kyselyn perusteella erittäin tyytyväisiä. Jopa 90 % vastaajista antoi aukioloajoille erinomaisen tai hyvän arvosanan.

Asiakaspalvelun laatua arvioitiin neljän kokonaisuuden kautta: uinninvalvonta, kahvion palvelu, lipunmyynti ja siistijä- ja laitoshuoltajapalvelu. Tampereen uimahallit jäivät näitä palveluja arvioitaessa kaikkien seutukunnan halleihin verrattuna hieman jälkeen, mutta palveluja pidettiin kuitenkin laadultaan hyvinä.

Uimahallien tarjoamiin ohjauspalveluihin oltiin erittäin tyytyväisiä

Tampereen uimahallien tarjoamiin palveluihin oltiin erityisen tyytyväisiä ja Tampereen uimahallissa toimivat ohjauspalvelut saivat lähes poikkeuksetta kiitettävän arvosanan.

Omana kysymyksenään Tampereen uintikeskuksen kävijöiltä kysyttiin mielipidettä altaan pituudesta, jota pystyy säätelemään erillisen välipalkin ansioista 25 ja 50 metrin pituuteen tarpeen mukaan. Asiakkaista 70 % ui tai harrasti vesijuoksua mieluiten 50 metrin radalla.

Lastenaltaiden veden lämpötilaa nostettiin

Kyselyn perusteella tulleista palautteista ja arvioinneista saatiin hyvää evästystä hallien kehittämiseksi tulevaisuudessa entistä paremmin asiakkaita palveleviksi.

Lastenaltaiden veden lämpötila nostettiin kaikissa Tampereen halleissa ja valvojat liikkuvat jatkossa aiempaa enemmän altailla. Muun muassa näihin toimenpiteisiin päädyttiin viiden kunnan yhteisessä uimahallien kävijäkyselyssä. Tyytyväisyys alueen uimahalleihin on yhtä hyvällä tasolla kuin käyttöastekin. Lähiöiden ja ympäryskuntien uimahalleissa kiitosta kerää ammattitaitoinen ja palveleva henkilökunta, suurissa halleissa monipuolinen tarjonta. Nupinan kohteeksi jäi muiden asiakkaiden käyttäytyminen sekä yhteisten sääntöjen noudattaminen uimaradoilla, joihin voidaan vaikuttaa vain välillisesti.


Lisätietoja

Liikuntapäällikkö
Mikko Heinonen
puhelin 050 554 5835
sähköposti [email protected]