Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin

Julkaistu 24.1.2017 20.07

Tampereen kaupunki on varannut yhdyskuntalautakunnan alaisiin palveluihin tänä vuonna noin 98,3 miljoonaa. euroa. Luvussa on mukana nettomenot ja nettoinvestoinnit. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman tiistaina 24.1.2017.

Lautakunta lisäsi yksimielisesti suunnitelmaan keskustan elinvoimaan liittyvän tavoitteen, että keskustan ruuhkatilannetta seurataan ajantasaisesti ja ruuhkautumisen estämiseksi tehdään tarvittaessa pieniä parannustöitä, vältetään ylimääräisiä työmaita, parannetaan viestintää, ja lisätään vuorovaikutusta asukkaiden sekä elinkeinoelämän kanssa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa tarkennetaan vuosittain talousarviota ja siinä asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. Yhdyskuntalautakunnan keskeisenä tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut sekä vastata kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan toteuttamisesta. Lautakunnalle kuuluu osaltaan myös liikenteen hallinta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen 1.1.2017 aloittaneessa uudessa organisaatiossa yhdyskuntalautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat kolmeen palvelukokonaisuuteen, jotka ovat kaupunkiympäristön suunnittelu, kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito sekä kestävä kaupunki.

Toiminnan painopisteet vuodelle 2017

Kaupunkiympäristöä koskevina strategisina painopisteinä on, että kaupunki kasvaa kestävällä tavalla, asuminen on houkuttelevaa ja kohtuuhintaista, kestävä liikkuminen on helppoa ja Tampere on joukkoliikennekaupunki. Päämääränä on myös keskustan elävyys ja vetovoima, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien kehittäminen sekä kaupungin ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen linjausten toteuttaminen. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa tarkennetaan näiden painopisteiden toteuttamista vuonna 2017.

Maankäytön suunnittelua keskeisesti ohjaava kantakaupungin yleiskaava 2040 tulee kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2017. Yleiskaavoituksessa määritellään kaupunkirakenteen kehittämisen tavoitteet.

Asemakaavoituksen painopisteitä ovat erityisesti raitiotien lähialueet sekä keskustan kohteet. Kaavavarannon varmistamiseksi painopiste on rakentamismahdollisuuksia tuottavissa kaavahankkeissa.

Raitiotien ja siihen liittyvien rinnakkaishankkeiden ja Hämeenkadun suunnitelmien toteuttaminen on liikennejärjestelmän kehittämisen keskeinen painopiste. Pyöräilyn tavoiterunkoverkko määritellään yleiskaavan yhteydessä. Pyöräilyn pääreittien laatutason parantaminen kohdistuu erityisesti raitiotiekäytävään ja keskustaan. Pyöräilijöiden määrässä tavoitellaan kahden prosentin kasvua vuoteen 2016 verrattuna.

Keskustan katujen suunnittelua jatketaan keskustan strategisen osayleiskaavan liikenneverkkoratkaisun, keskustan liikenneverkkosuunnitelman ja Kyttälän katujen saneeraussuunnitelman pohjalta. Kulkuyhteyksien kehittämisessä huomioidaan keskustan saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla.

Isoja suunnittelukohteita ovat myös Kannen ja Areenan ja Ranta-Tampellan infrarakenteet sekä Hiedanrannan tuleva kaupunginosa.

Ympäristöpolitiikan kokonaisarviointi ja päivitys valmistuu uudelle valtuustokaudelle. Myös kaupungin ilmasto- ja energiatavoitteet päivitetään.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevan raitiotien kehitysohjelman painopisteenä on Raitiotieallianssin toteuttamien raitiotieinfran rakennustöiden aloittaminen keväällä ja kesällä 2017 useilla kaduilla Hervannan ja keskustan välisellä osuudella.

Kaupungin kasvu tuo rakentamista

Kaupungin kireässä taloustilanteessa huomiota kiinnitetään toimintamenojen ja työvoimakustannusten hallintaan. Tilannetta korostaa kaupungin väestön voimakas kasvu sekä käynnissä olevat merkittävät infra- ja rakennuttamishankkeet, raitiotien rakentaminen suurimpana.

Raitioitien rinnakkaistöitä tehdään muun muassa Hämeenkadulla, Itsenäisyydenkadulla ja Pirkankadulla. Tuomiokirkonkadun saneeraus kävelykaduksi jatkuu. Myös Viinikankadun liittymä uusitaan. Katujen saneerauksia tehdään taas tänä vuonna asuinalueilla, muun muassa Lamminpäässä.

Uudistuvissa lähiöissä Tesomalla, Haukiluomassa ja Lentävänniemessä uusitaan myös katuja ja muita yleisiä alueita. Uusia alueita ovat Myllypuron Kolmenkulman ja Tarasteen yritysalueet, sekä Niemenrannan, Härmälänrannan ja Kaukaniemen asuinalueet.

Toimintaa digitalisoidaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti siten, että tuottavuus paranee. Kehittämiskohteita ovat rakennuslupaprosessi ja siihen liittyvät rajapinnat sekä kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuvien rakennuttamistöiden yhteen sovittamisen ja suunnittelun parantaminen.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvelualue/
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898


Teksti Anna-Leea Hyry