Siirry sisältöön

Kunkun parkin porakone- ja kalliosydänkairaukset alkavat

Julkaistu 30.11.2016 11.56

Kunkun parkin valmisteluun liittyvät porakone- ja kalliosydänkairaukset alkavat Tampereella Hämeenpuistosta. Koneelliset maaperän kairaukset näkyvät keskustan länsiosassa lähikuukausina. Tutkimuksia tehdään 1.12.2016.–31.3.2017 pääasiassa maanantaista perjantaihin kello 7.00–19.00. Kairaustyötä pyritään välttämään viikonloppuisin, mutta sitä tehdään tarvittaessa kello 8.00–16.00.

Aloituspaikkana porakonekairauksille on Hämeenpuisto, kalliosydänkairausten aloituspaikka tarkentuu myöhemmin. Kairauksia tehdään myös Puutarhakadulla Hämeenpuiston ja Kuninkaankadun välillä, Kuninkaankadulla, Näsilinnankadulla, Papinkadulla, Hämeenkadulla, Keskustorilla ja Satakunnankadulla. Aikataulut tarkentuvat työn edetetessä.

Porakonekairauksella haetaan kallion pinnan syvyys maanpinnasta. Kallionäytekairauksella haetaan kallionäytettä kallioperästä maapeitteen alta. Kallionäytereiät ovat siksi paljon pidempiä (40 – 120 metriä) kuin porareiät (5-15 metriä). Yhden porareiän teko kestää kokeintaan päivän.

Kallionäytteiden otto kestää teko parista-kolmesta päivästä pariin viikkoon reiän pituudesta ja vastaan tulevasta kalliolaadusta riippuen. Kallionäytekairauksissä ääni- ja tärinähaittoja voi tulla alkuvaiheessa, kun maanpeite läpäistään.

Kairauksia on tehtiin jo viime vuonna useissa kohdissa keskustan länsiosassa. Nyt tehtävillä kairauksilla täsmennetään olemassa olevaa tietoa kallioperästä.

Kone tarvitsee tilaa ympärilleen

Kairauskone vaatii tilaa vähintään 11 kertaa 6 metriä eli ainakin 70 neliömetriä. Työ etenee kairauspisteestä toiseen piste kerrallaan. Yhden kalliosydänkairauksen tekeminen kestää kaikkine työvaiheineen keskimäärin 10 työpäivää ja porakonekairaus 0,5 työpäivää.

Tutkimukset tekevät Taratest Oy (kalliosydänkairaukset) ja Tampereen Infra (porakonekairaukset). Työtä valvoo Tampereen kaupunki sekä ulkopuolinen suunnittelukonsulttiyritys (Saanio & Riekkola Oy). Kairauksessa pyritään käyttämään vesihuuhtelua, jotta ympäristöön tulisi vähemmän pölyä ja melua.

Tavoitteena on, että tutkimustoiminnan ihmisiin, ympäristöön ja liiketoimintaan kohdistama häiriö on mahdollisimman vähäistä niin melun, pölyn kuin katutilojen estevaikutuksenkin kannalta. Myös tiedottamisella pyritään vähentämään keskustan asukkaiden ja käyttäjien kokemaa haittaa.

Porausurakoitsija jakaa tiedotteet kairausten lähikiinteistöihin porausaikataulun tarkentumisen myötä. Myös Tampereen kaupungin tapahtumatoimiston tiedossa olevien tapahtumien osalta päällekkäisyyksiä kairausten ja tapahtumien välillä on pyritty minimoimaan.

Kunkun parkilla kehitetään keskustaa

Kaupunginhallitus päätti 1.9.2014 Kunkun parkin toteutuksen ja operoinnin kilpailutuksen käynnistämisestä. Keskustan kehittämisohjelman (Viiden tähden keskusta) mukaisesti keskustaa pyritään kehittämään viihtyisämmäksi siellä asuville ja asioiville.

Kunkun parkki -hankkeen tavoitteena on parantaa keskustan länsiosan saavutettavuutta autolla, vahvistaa keskustan vetovoimaa ja luoda edellytyksiä keskustan länsiosan katuverkoston jalankulkupainotteisuuden kehittämiselle.

Suunnittelualuetta koskevan asemakaavamuutoksen päätavoitteena on lisätä keskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta mahdollistamalla pysäköinnin ja huollon siirtyminen maan alle sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden viihtyisämpi ja sujuvampi liikkumisen ympäristö.


Lisätietoja

Taratest Oy
Projektipäällikkö
Vesa Toropainen
puhelin 040 526 2676

Tampereen kaupunki/
Geotekniikkainsinööri
Jori Lehtikangas
puhelin 040 806 3491

Yleistä Kunkun parkki -hankkeesta/
Hankepäällikkö
Veikko Vänskä


Teksti Anna-Leea Hyry