Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2017 talousarvioesityksen

Julkaistu 20.9.2016 19.32

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2017 talousarvioesityksen tiistaina 20.9.2016. Pormestarin 24.10.2016 julkistettava talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen.

Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupungin toimintayksiköt toteuttavat talousarvion jatkovalmistelussa talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 17,885 miljoonaa euroa, toimintamenot -49,119 milj. euroa ja toimintakate -31,234 miljoonaa euroa.

Esityksessä on mukana palvelutarpeen kasvuun maankäytön ja yleisten alueiden suunnitteluun varattu suunnitteluresurssin 0,6 milj. euron lisäys sekä kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpitoon varattu uusien tai siirtyvien katujen ylläpidon lisäys 0,25 milj. euroa.

Uuden toimintamallin mukainen rakenne

Talousarvio on laadittu uuden toimintamallin mukaiseen talousarviorakenteeseen. Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvat uudessa toimintamallissa yhdyskuntalautakunta, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja alueellinen jätehuoltolautakunta. Kaupunkiympäristön palvelualueen organisointi on kesken. Lopullinen palvelukokonaisuusrakenne määrittyy palvelualueen organisoinnin valmistuessa.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioesityksessä maaomaisuuden hallinnan kehittämisen palvelukokonaisuuteen kuuluneet kiinteistötoimen palvelut ja strategiset projektit sijoittuvat uudelle elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle. Kaupunkiympäristön palvelualueelle sijoittuvat uusina palveluina viranomaispalvelut sekä kestävä yhdyskunta -yksikkö.

Yhdyskuntalautakunnan toimialueelle kohdistuvat toiminnan tavoitteet koskevat raitiotien rakentamista kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti, pyöräilyn edistämistä, keskustan

saavutettavuutta eri kulkumuodoilla, kaavoituksen suuntaamista yleiskaava 2040:n mukaisesti, monipuolisen asuntokannan ja asumisen lähiympäristöjen syntymistä, maankäyttöprosesseihin kuluvan ajan lyhentämistä sekä kaupungin ilmastotavoitteiden toteutumista.

Lautakunta edellyttää lisäksi, että suunnitelmien ja selvitysten laatimisessa lisätään yhteistyötä tamperelaisten korkeakoulujen kanssa lisäämällä opinnäytetöitä ja oppilastyönä tehtäviä laajempia suunnitteluprojekteja.

Lisäksi elinvoiman palvelualueelle asetettavista tavoitteista erityisesti keskustan ja Hiedanrannan kehittämistä koskevat tavoitteet vaikuttavat myös yhdyskuntalautakunnan alaiseen toimintaan.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi myös asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2017 talousarvioesityksen osaltaan.

Tulojen lisäyksiä ja menojen vähennyksiä

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on talouden tasapainottamistoimenpiteinä huomioitu tulojen lisäyksiä ja menojen vähennyksiä. Lautakunta teki joitain yksimielisiä muutoksia esitykseen kohdentamalla tulojen lisäyksiä uudelleen ja pienentämällä sekä kohdentamalla vähennyksiä uudelleen. Muutokset heikentävät talousarvioesityksen toimintakatetta 0,5 miljoonalla eurolla.

Pysäköintimaksujen tasokorotusta ja sunnuntaipäivän maksullisuutta ei toteuteta, vaan 0,5 miljoonan euron pysäköintitulojen kasvu toteutetaan maksullisen pysäköinnin aluetta laajentamalla riittävä asukaspysäköinti huomioiden.

Tulojen lisäyksiä on päätöksen mukaisessa esityksessä huomioitu yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Tulojen lisäyksinä on huomioitu maankäytön suunnittelun taksakorotukset 0,05 miljoonaa euroa, rakennuttamisen ja ylläpidon pysäköintialueiden laajennukset 0,5 miljoonaa euroa ja viranomaispalvelujen tulojen lisäykset 0,45 miljoonaa euroa.

Lautakunta päätti myös kohdentaa vähennyksiä vuosisuunnitelmassa siten, ettei päällyste- ja ajoratamerkintöjen vähentämistä, eikä puistojen ja jääkenttien hoidon heikentämistä toteuteta.

Menojen vähennyksiä on nyt tehdyn päätöksen mukaisessa esityksessä huomioitu yhteensä 1,04 miljoonaa euroa. Menojen vähennyksinä on huomioitu maankäytön suunnittelun ja yleisten alueiden suunnittelun selvitysten karsinta 0,1 miljoonaa euroa, rakennuttamisen ja ylläpidon menojen vähennykset 0,54 miljoonaa euroa, katuvalojen led-tekniikkaan investoinnin tuomat säästöt ja Hatanpään kasvihuoneista luopumisen. Viranomaispalvelujen menojen vähennyksinä on huomioitu 0,4 miljoonaa. euroa.

Lautakunnassa myöhemmin hyväksyttävä vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelma tulee vielä muuttumaan, sillä talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia.

Kaupunginvaltuusto päättää raitiotien rakentamisesta lokakuussa. Raitiotien rakentamisen vaikutukset yhdyskuntalautakunnan talouteen huomioidaan vuosisuunnitelmavaiheessa

Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa. Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille.


Lisätietoja

Yhdyskuntalautakunnan pj,
Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

Kaupunkiympäristön palvelualue
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665


Teksti Anna-Leea Hyry