Siirry sisältöön

Tesoman elinkaarikorttelin pohjaksi Kohtaaminen

Julkaistu 22.6.2016 9.19

Tesoman elikaarikorttelin tontinluovutuskilpailun voitti ehdotus nimeltä Kohtaaminen. Sen tekijöiksi paljastuivat AVAIN Yhtiöt Oy ja T2H Yhtiöt Oy tytäryhtiöineen. Päässuunnittelija on arkkitehti SAFA Janne Kangasvieri. Tampereen kaupungin järjestämä tontinluovutuskilpailu päättyi toukokuun lopussa, minkä jälkeen kilpailuun tulleet kaksi ehdotusta olivat Tesomalla esillä ja yleisön kommentoitavana.

Tesoman elinkaarikorttelin tontinluovutuskilpailun tavoitteena on rakentaa Tesoman aluekeskusta vahvistava kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja viihtyisä korttelikokonaisuus, joka lisää alueen palvelutarjontaa ja asumisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Kilpailulla haettiin elinkaariasumisen ja yhteisöllisen asumisen toteutusmalleja ja ikäihmisille monenlaisia asumisvaihtoehtoja.

Tavoitteiksi oli asetettu myös elinkaarikorttelin käyttäminen kokeiluympäristönä, korttelin toteuttaminen energiatehokkaana ja elinkaarivaikutuksiltaan edistyneenä korttelina. Elinkaarikorttelin tieltä puretaan nykyisen terveysasema. Sen sijaan nykyisen kirjastorakennuksen tulevasta käytöstä toivottiin esityksiä. Terveysaseman ja kirjaston toiminnot siirtyvät Tesomantorin rakennukseen. Korttelikilpailu tähtää korttelin tonttien ja kirjastorakennuksen luovutukseen.

Voittaneen ehdotuksen parhaana antina pidettiin kehittämiskelpoista korttelin kokonaistoteutusta. Tuomaristo arvosti muun muassa ehdotuksen yhteisösenioriasuntoja, muistisairaiden omatoimisen ulkoilun aluetta sekä pihataloa, joka tuo korkeaan rakentamiseen vaihtelua ja lisää yhteisöllisyyttä. Kirjastolle pitäisi kuitenkin löytää käyttötarkoitus. Tuomaristo antoi jatkokehittelylle ohjeita mm. siten, että liiketilojen määrää tulee lisätä.

Arvion mukaan ehdotuksen massoittelu on onnistunut ja kiinnostava. Ehdotus jäsentää kaavan mukaisesti katutilaa mikä tuo kortteliin alueelle toivottavaa kaupunkimaisuutta.

Yhteisösenioriasunnot ovat yksi kilpailuehdotuksessa esitetyistä ideoista rohkeimpia ja tuomaristo oli hyvin yksimielisesti ilahtunut näistä asunnoista, joita voisi asuntotyyppinä tarjota myös muille kuin seniori-ikäisille. Toimintakonseptia on tutkittu ansiokkaasti ja eri näkökulmista. Myös esteettömyys ja toiminnallisuus on huomioitu hyvin.

Asukkaiden kommenteissa ehdotus "Kohtaaminen" nousi enemmän edukseen. Yhteistiloista ja pihatalosta pidettiin, julkisivu jakoi mielipiteitä, läpitalonhuoneistoja sekä puuston ja viheralueiden lisäämistä toivottiin.

Elinkaariasuminen ja yhteisöllinen asuminen

Voittaneessa Kohtaaminen-ehdotuksessa on käsitelty kilpailussa asetettuja teemoja ansiokkaasti. Suunnitelman mukaisena toteutuessaan korttelista muodostuisi monipuolisia kohtaamispaikkoja ja toimintaympäristöjä tarjoava asuinpaikka erilaisille asukasryhmille.

Ehdotuksessa on otettu hyvin huomioon erilaiset asukasryhmät eriävine tarpeineen. Erityisen ilahduttavaa ehdotuksessa on piha-alueen käsittely. Elinkaariasumista tukee monipuolinen asuntojakauma.

Ehdotuksessa oli vain vähän perheille sopivia asuntoja. Näiden määrää olisi toivottavaa lisätä jatkokehittelyssä. Yhteisösenioriasunnot voivat onnistuessaan tukea elinkaariasumista monella tapaa. Jatkokehittelyssä yhteisöasuntojen määrää voitaisiin kasvattaa ja asuntoja voisi tarjota kaikenikäisille asukkaille, ei ainoastaan seniori-ikäisille. Yhteisöllisyyteen on ehdotuksessa kiinnitetty paljon huomiota.

Pihan jäsentely, harrastetilat, yhteiset terassit ja oleskelutilat ovat oikein hyviä ja toteutuskelpoisia. Asuntokohtaisten saunojen sijaan on ehdotuksessa esitetty talokohtaisia yhteissaunoja, mitä pidettiin hyvänä.

Pihatalo ja sinne suunnitellut toiminnot (verstas, kangaspuut, sauna jne.) olisivat loistava koko korttelin yhteistoimintaa mahdollistava ja pihan käyttöä tukeva ratkaisu, mutta sitä tulee vielä kehittää.

Lisätietoja:

Tuomaristo pj, apulaispormestari Pekka Salmi p. 050 5658898

Apulaistonttipäällikkö Aila Taura p. 050 351 8256


Lisätietoja

Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256


Teksti Anna-Leea Hyry