Siirry sisältöön

Tekunkadun ja Kuntokadun raitiotiesuunnitelmia nähtäville

Julkaistu 13.6.2016 9.08

Raitiotiehen liittyvät Tekunkadun ja Kuntokadun katusuunnitelmat ovat nähtävänä13.6.- 27.6.2016 Palvelupiste Frenckellissä ja Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

Raitiovaunu
 

Tekunkatu on asfalttipäällysteiseksi suunniteltu katu, jonka pituus on noin 550 metriä. Katualueen leveys on pääosin 11 metriä. Teiskontieltä lähtiessään Tekunkatu on 8 metriä leveä, ainoastaan raitiotien käytössä oleva väylä, joka ylittää Kekkosentien raitiotiesiltaa pitkin.

Kekkosentien itäpuolella Tekunkadulla on noin 8 metriä leveä raitiotien ja ajoneuvoliikenteen sekaliikenneväylä. Sen eteläpuolelle on suunniteltu 3 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Kuntokadun puoleisessa päässä Tekunkadulla on kolme ajorataa, joista yksi palvelee kadulle kääntyvää liikennettä ja kaksi muuta palvelevat kadulta poistuvaa liikennettä.

Poistuvan ja tulevan liikenteen ajoratojen välissä on 0,8 metriä leveä keskikoroke, jolla sijaitsevat ajolankapylväät. Raitiotie tulee keskikorokkeen molemmille puolille. Kuntokadun puoleisessa päässä Tekunkadulla on myös molemmin puolin yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Kuntokadun suunnitelma

Kuntokatu on pääasiassa Kaupin kampusaluetta ja urheilupuistoa palveleva alueellinen kokoojakatu. Sairaalan pysäköintilaitoksen, Ensitien ja Tekunkadun liittymät ovat liikennevalo-ohjattuja. Raitiotie ylittää Kuntokadun Tekunkadun liittymän kohdalla.

Kuntokatu on myös joukkoliikennekatu ja sinne on suunniteltu linja-autopysäkkisyvennyksiä. Kuntokadun nykyinen taksiasema poistetaan käytöstä. Nykyisen Biokadun liittymän kohdalle on suunniteltu taksien odotuspaikka tukemaan keskussairaalan taksiaseman palveluita.

Kadun poikkileikkaus on Teiskontien ja Tekunkadun välillä 2+2 ajokaistainen ja Tekunkadun ja Keilakujan välillä 1+1 ajokaistainen. Ajokaistojen leveys on 3,5 metriä. Lisäksi sairaalan pysäköintilaitokselle ja Tekunkadulle on suunnitelmassa esitetty 3,0 metriä leveä ja Arvo Ylpön kadulle 3,5 metriä leveä kääntymiskaista.

Kadun länsireunassa on ajoradasta reunakivellä erotettu 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie sekä itäreunassa ajoradasta välikaistalla erotettu 4,5 metriä leveä eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Kuntokadulta poistetaan kadunvarsipysäköintiin tarkoitetut pysäköintipaikat.

Ajorata ja jalankulku- ja pyörätiet päällystetään asfalttibetonilla. Kadun pituus on noin 445 metriä.

Kadun rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen alustavaan vuoden 2017 vuosisuunnitelmaan, mutta toteutus on riippuvainen alueen muista rakennushankkeista ja raitiotien toteuttamisesta.

Nähtävillä olevien raitiotiekatujen katusuunnitelmat on tarkoitus hyväksyä ehdollisena. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää raitiotien rakentamisesta lokakuussa 2016. Katusuunnitelma voidaan toteuttaa myös vaiheittain.


Lisätietoja

Tekunkatu/
Projekti-insinööri
Sakari Koivisto

Kuntokatu/
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin +358503826459


Teksti Anna-Leea Hyry