Siirry sisältöön

Raitiotiereitin katusuunnitelmia nähtäville: Itsenäisyydenkatu, Sammonkatu ja Teiskontie

Julkaistu 1.4.2016 11.11

Tampereen raitiotien ensimmäiset katusuunnitelmaehdotukset ovat valmistuneet nähtäville. Itsenäisyydenkatu, Sammonkatu ja Teiskontie ovat osa raitiotien reittiä, josta rakentaminen on tarkoitus aloittaa. Reitti kulkee väleillä Hervanta - keskusta - Tays.

Kuvasovite: Kaksi raitiotievaunua Itsenäisyydenkadulla, Kuva: Ari Järvelä, Tampereen kaupunki/Havainnekuva ja kuvankäsittely IDIS Design Oy
 

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B) sekä kaupungin verkkosivuilla. Suunnitelmista voi antaa palautetta nähtävillä olon aikana 15.4.2016 mennessä kaupungin kirjaamon kautta.

Suunnitelmaehdotuksia on kolme. Niistä ensimmäinen koskee ItsenäisyydenkatuaAsematunnelin ja Kalevan puistotien välillä, Teiskontietä Kalevan puistotien ja Liisanpuiston välillä (Sammonaukio) sekä Sammonkatua Kalevan puistotien ja Sampolan välillä (Sammonaukio).

Sammonkadun suunnitelma on tehty Sampolan (Sammonaukio) sekä Lemminkäisenkadun välille. Teiskontien suunnitelma koskee väliä Liisanpuisto (Sammonaukio) - Uimalankatu.

Katusuunnitelmissa määritellään muun muassa raitiotien ja ajokaistojen sekä jalankulku- ja pyöräväylien leveydet sekä sijainnit. Myös ratiotiepysäkit ovat suunnitelmissa. kaikki pysäkit ovat 47 metriä pitkiä.

Nähtävillä olevilla katusuunnitelmilla Tampereen kaupunki valmistelee raitiotien toteuttamista. Raitiotien suunnittelulla tavoitellaan korkeatasoista ja suurikapasiteettista joukkoliikennettä, jolla on mahdollista tukea kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla. Raitiotietä suunnitellaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kuormittuneimmalle osuudelle.

Nähtävillä olevien raitiotiekatujen katusuunnitelmat on tarkoitus hyväksyä ehdollisena. Katusuunnitelmien toteuttaminen on riippuvainen kaupunginvaltuuston raitiotiepäätöksestä. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää raitiotien rakentamisesta lokakuussa 2016.

Katusuunnitelmat voidaan toteuttaa myös vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan raitiotien kannalta välttämättömät muutokset ja vasta myöhemmin muut suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet (esim. kadun reuna-alueiden muutostyöt).

Itsenäisyydenkadun suunnitelma

Itsenäisyydenkatu on asfalttipäällysteiseksi suunniteltu katu, jonka pituus on noin 740 metriä. Katualueen leveys on pääosin 30 metriä. Itsenäisyydenkadulla raitiotie kulkee kadun länsiosassa Asematunnelin eteläisessä aukossa ja kadun eteläisellä puolella aina Yliopistonkadun liittymään asti.

Itsenäisyydenkadulla Yliopistonkadun ja Tammelan puistokadun liittymän kohdalla raiteiden linjaus siirtyy katualueen keskelle Sammonaukiolle saakka, jossa raiteet haarautuvat Teiskontielle ja Sammonkadulle.

Raitiotien leveys on noin 7,0 metriä. Yliopistonkadun ja Sammonaukion välillä raitiotien molemmilla puolilla on 3,5 metriä leveät ajokaistat. Välillä Asematunneli – Yliopistonkatu muun ajoneuvoliikenteen ajorata on raitiotien pohjoispuolella, ja molempien liikennesuuntien kaistaleveys on 3,5 metriä.

Välille Pinninkatu - Sammonaukio katualueelle on suunniteltu pohjoispuolelle eroteltu jalankulun ja polkupyöräilyn väylä. Eteläpuolella on jalkakäytävä.

Asematunnelin ja Pinninkadun välille on suunniteltu pohjoispuolelle yhdistetty kevyen liikenteen väylä, ja eteläpuolelle noin jalankulkuväylä. Kadunvarsipysäköintipaikat poistuvat, ja pysäköintiä on sivukaduilla.

Itsenäisyydenkadulle on suunniteltu kaksi raitiotiepysäkkiä, toinen Yliopistonkadun liittymän länsipuolella Attilan kohdalla ja toinen Kalevan puistotien länsipuolella. Kalevan puistotien länsipuolella oleva pysäkki on suunniteltu keskilaiturilliseksi pysäkiksi.

Yliopistonkadun liittymän pysäkki on suunniteltu reunalaituriseksi, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma pysäkki.

Teiskontien suunnitelma

Teiskontie on asfalttipäällysteiseksi suunniteltu katu, jonka pituus katusuunnitelman alueella on noin 750 metriä. Katusuunnitelman alueella katualueen leveys on pääosin 40 metriä. Kadun keskellä kulkee viherpäällysteinen raitiotie, jonka leveys on 6,3 metriä.

Molemmin puolin raitiotietä on 3,2 metriä leveät viheralueet, joille istutetaan puita. Kadulle on suunniteltu raitiotien molemmille puolille kaksikaistaiset ajoradat. Molemmat ajoradat ovat 6,5 metriä leveitä.

Pysäköinti Teiskontiellä muuttuu nykyisten talouskaistojen poistuessa, joka vähentää paikkoja määrää. Tulevaisuudessa pysäköinti järjestetään ajoratojen ulkoreunoissa. Ulkoreunoille varatut alueet ovat ajoneuvoliikenteestä sekä jalankulku- ja pyöräliikenteestä erotellut pysäköinti- ja erotuskaistat.

Kadun eteläpuoleisella osalla on yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Pohjoispuolella sijaitsee eroteltu jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Teiskontien molemmat pysäkit ovat reunalaiturillisia. Pysäkit sijaitsevat Uimalankadun liittymässä sekä Petsamonkadun liittymässä.

Sanmmonkadun suunnitelma

Sammonkatu välillä Sampola–Lemminkäisenkatu on asfalttipäällysteiseksi suunniteltu katu, jonka pituus on noin 1200 metriä. Katualueen leveys on pääosin 40 metriä. Katualueen keskellä sijaitsee 7 metriä leveä viherpäällys-teinen raitiotie, jonka molemmilla puolilla on 3,2 metriä leveät viherkaistat, joille istutetaan puita.

Raitiotien molemmille puolille tulee 4,0 metriä leveät yksikaistaiset ajoradat. Nykyisten talouskaistojen poistaminen vähentää pysäköintipaikkoja Sammonkadulla.

Kadun pohjois- ja eteläpuolille on kävelylle ja pyöräilylle varattu erotellut väylät.

Suunnitelmassa pysäköinti on järjestetty erillisille 3,25 metriä leveille pysäköinti- ja erotuskaistoille ajoratojen ja jalankulku- ja pyöräilyväylien väliin.

Sammonkadulla on kolme raitiotiepysäkkiä, jotka ovat reunalaiturillisia. Pysäkit sijaitsevat Kaupinkadun liittymän itäpuolella, Joukahaisenkadun liittymän itäpuolella ja Väinämöisenkujan länsipuolella.

Yleisötilaisuus ja katukävelyjä 13.4.

Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Sampolassa keskiviikkona 13.4.2016 klo 17.00–19.30. Suunnitelmat ovat esillä Sampolan auditorion aulassa klo 17 alkaen, alustukset auditoriossa klo 18-19.

Suunnitelmiin on mahdollista tutustua myös ohjatuilla kävelyillä klo 17-18 Itsenäisyydenkadulla, Teiskontiellä ja Sammonkadulla. Kävelyt päättyvät klo 18 mennessä Sampolaan.

Itsenäisyydenkadun kävelylle kokoonnutaan Tullikamarin aukiolla, Teiskontielle Hippostalon edusta ja Sammonkadun kävelylle S-marketin pihassa.

Nähtävillä olevista katusuunnitelmista koottiin palautetta verkkokyselyllä valmisteluvaiheessa. Palautteeseen ja raitiotien suunnitteluun voi tutustua laajemmin hankkeen verkkosivuilla.


Lisätietoja

(paikalla 4.4. alkaen) Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen
Projekti-insinööri
Sakari Koivisto
puhelin 040 840 7778

Tampereen akupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen
Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104

Katusuunnittelu / Raitiotieallianssi
Suunnittelusta vastaava
Tarmo Keski-Loppi
puhelin 040 862 1643

Katusuunnittelu/Raitiotieallianssi Kadun suunnittelu
Markus Kytölä
puhelin 040 702 1535


Teksti Anna-Leea Hyry