Siirry sisältöön

Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailu käynnistyi

Julkaistu 23.10.2015 12.21

Tampereen kaupunki haastaa organisaatiot ja kaupunkilaiset kehittämään digitaalisia ratkaisuja, jotka motivoivat ja kannustavat kaupunkilaisia oman terveyden, hyvinvoinnin ja omahoidon edistämiseen. Kaikille avoin Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailu on käynnissä 15.1.2016 saakka. Kilpailussa on oma sarja sekä kaupunkilaisille että organisaatioille. Voittajat julkistetaan alkuvuodesta 2016.

Tampereen kaupungin tavoitteena on, että vuonna 2025 kaupungin tuottamista hyvinvointipalveluista 75 prosenttia on digitalisoitu. Samalla halutaan vahvistaa kuntalaisille tarjottavia ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja.

Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -kilpailussa etsitään uudenlaisia, helppokäyttöisiä ja yhteisöllisyyttä lisääviä digitaalisia keinoja, joilla kuntalaiset saadaan pitämään huolta itsestään. Kilpailuehdotukset voivat esimerkiksi kannustaa kuntalaisia liikkumaan, tarjota virtuaalisia vertaisryhmiä tai mahdollistaa ennaltaehkäisevät terveydentilan mittaukset, seurannat tai diagnosoinnit. Mahdolliset ratkaisut eivät rajoitu näihin – villit ja yllättävät ideat ovat tervetulleita!

Kilpailussa on kaksi sarjaa: toinen kaupunkilaisille ja toinen organisaatioille. Kaupunkilaisille suunnatussa sarjassa etsitään ideatasolla olevia ratkaisuja. Organisaatioille suunnatussa luokassa etsitään kehitteillä olevia, aidosti uusia ratkaisuja.

Kaupunkilaisluokan kolme parasta ideaa palkitaan Tampereen joukkoliikenteen matkakortilla. Organisaatioluokan kolme parasta ehdotusta palkitaan rahapalkinnoin minkä lisäksi ehdotukset voivat edetä suorahankintaan tai kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavaan t&k-hankkeeseen.

Lisätietoa kilpailusta, ehdotusten laadintaohjeet, osallistujien kelpoisuusehdot, ehdotusten vertailukriteerit ja kilpailuesitysten jättämisohjeet löytyvät kilpailuohjelmasta. Kilpailuohjelma Oma Tesoma -hankkeen verkkosivuilta (www.omatesoma.fi/hyvinvointikeskus), Innokylä-verkkopalvelusta sekä julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavasta (www.innokyla.fi ja www.hankintailmoitukset.fi).

Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailu julkaistiin Hyvinvoinnin tulevaisuus Tesomalla -seminaarin yhteydessä 22.10.2015. Lisätietoa seminaarista löytyy alla olevan linkin kautta.

Kilpailu toteutetaan osana Tampereen kaupungin 6Aika – Avoimet innovaatioalustat/Tesoman innovaatiomalli -hanketta, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto ja Tampereen kaupunki.

Lisätietoja:
Tampereen kaupunki
Tilaajaryhmä, Oma Tesoma -hanke
projektipäällikkö
Mari Heikkilä
p. 040 160 4286
mari.heikkila(at)tampere.fi

projektipäällikkö
Nina Mustikkamäki
p. 040 138 9234
nina.mustikkamaki(at)tampere.fi


Teksti Johanna Kurela