Siirry sisältöön

Ikäihmisten perhehoito pysyväksi palveluksi

Julkaistu 23.10.2013 18.42

Ikäihmisten perhehoito vakiinnutettiin Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluihin. Ikäihmisten palvelujen lautakunta päätti asiasta kokouksessaan 23.10.2013.

Perhehoidossa ikäihminen muuttaa perhehoitajan kotiin, jossa hän saa tarvitsemansa tuen ja avun päivän askareisiin, ateriat sekä virikkeitä. Tampereella tarjotaan lyhyt- ja pitkäaikaista sekä osavuorokautista perhehoitoa, joka on toistaiseksi ollut hoitomuodoista suosituin.

Perhehoidon soveltumista ikäihmisten palvelumuodoksi on kokeiltu sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Ikäkaste II -hankkeen Tampereen Pekka -osahankkeessa. Kokeilu kestää vuoden 2013 loppuun saakka.

Kokeilun aikana perhehoitovalmennusta järjestettiin kaksi kertaa. Yhteensä Tampereella on valmennettu 17 perhehoitajaa. Tällä hetkellä Tampereella on kaksi aktiivista perhehoitajaa ja muutama uusi perhehoitaja on aloittamassa vielä tämän vuoden aikana.

Tampereella ensimmäiset asiakkaat pääsivät perhehoitoon keväällä 2013. Syyskuun loppuun mennessä asiakaskäyntejä on ollut yhteensä 218. Perhehoidon kysyntä on selkeässä kasvussa ja asiakasmäärien oletetaan nousevan hoitomuodon vakiinnuttamisen myötä.

Perhehoidosta saadut kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti hyviä. Perhehoito ehkäisee erityisesti yksinäisyyttä ja hoitajan pysyvyys luo turvaa ja jatkuvuutta ikäihmisen elämään. Perhehoidossa pystytään lisäksi huomioimaan hyvin asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja päivärytmi. Omaisten mukaan ikäihminen on perhehoidon myötä piristynyt ja jopa kuntoutunut. Lisäksi perhehoitoa tarjoavalle henkilölle perhehoito on hyvä mahdollisuus työllistyä. Perhehoidon katsotaan soveltuvan hyvin kotona asumisen tueksi tai palveluasumisen vaihtoehdoksi, mutta se ei kuitenkaan korvaa ympärivuorokautista hoitoa.


Teksti Marika Haapala