Siirry sisältöön

Kuntalain 108§:n mukainen ilmoitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 29.9.2021, LSSAVI/12677/2020

Julkaistu 29.9.2021 10.57

Nähtävilläoloaika: 29.9.2021 - 5.11.2021 Naistenlahden sataman vesistötäyttö ja aallonmurtajan leventäminen
sekä valmistelulupa, Tampere