Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä: Kurun Kivi Oy:n louhimo Kapeessa

Julkaistu 26.11.2021 0.01

Nähtävilläoloaika: 26.11.2021 - 3.1.2022 Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on kokouksessaan 23.11.2021 myöntänyt Kurun Kivi Oy:lle maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen Tampereen Pohjankapeen kylässä kiinteistöllä Ylä-Kapee (837-713-1-334) osoitteessa Kapeentie 1245, 34260 Tampere. Päätös sisältää luvan aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan 26.11.2021

Tämä kuulutus on julkaistu 26.11.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Kuulutus pidetään nähtävänä Tampereen kaupungin verkkosivuilla valitusajan 26.11.2021–3.1.2022.

Päätösasiakirjat ovat nähtävänä Tampereen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa

kohdassa Esityslista- ja pöytäkirjahaku ja Uudet pöytäkirjat.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle viimeistään 3.1.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Asian valmistelijan yhteystiedot: ympäristötarkastaja Tiina Nieminen, puh. 040 800 7352, [email protected]

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO