Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: murskaus ja iskuvasarointi Härmälänrannassa

Julkaistu 16.8.2019 0.02

Nähtävilläoloaika: 16.8.2019 - 18.9.2019 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Skanska Talonrakennus Oy:n tekemä ilmoitus koskee kiven murskausta ja iskuvasarointia Härmälänrannan uuden asuinalueen rakennustyömaalla ajalla 1.9.2019–21.12.2020. Iskuvasarointia ja murskausta tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Murskausta tehdään noin 20 päivän ajan.

Päätös annetaan 19.8.2019. Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 18.9.2019. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Kuulutus pidetään nähtävänä 16.8.–18.9.2019 Tampereen kaupungin ilmoitustaululla. Päätös on nähtävänä valitusaikana palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2B sekä tämän julkaisun liitteenä.

Tampereella 15.8.2019

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto