Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: murskaus Makkarajärvenkadulla

Julkaistu 9.11.2020 0.03

Nähtävilläoloaika: 9.11.2020 - 16.12.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 9.11.2020 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Pirkan Kaivin Oy:n tekemä ilmoitus koskee iskuvasarointia ja murskausta Tampereella Makkarajärvenkadulla 9.11.2020-29.1.2021. Murskausta ja iskuvasarointia tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00 yhteensä enimmillään 49 päivän ajan.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 16.12.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 9.11.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 9.11.–16.12.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 9.11.2020

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto