Siirry sisältöön

Huhtikuun alueverkostoissa keskusteltiin niin kaavoitushankkeista kuin sähköisestä osallistumisestakin

Julkaistu 17.5.2019 15.31

Alueverkostoissa oli huhtikuussa esillä kaupungin hyvinvointiohjelma, hiilineutraali Tampere, sähköinen osallistuminen sekä Linnainmaan ja Tesoman alueen kaavoitushankkeet.

Karttojen tutkimista
Tesoman alueen käynnissä olevat kaavoitushankkeet kiinnostivat asukkaita.

Lännen alueverkostossa käytiin läpi useita Tesoman alueella käynnissä olevia kaavoitushankkeita, muun muassa Käräjätörmän pohjoisosan, Taimiston ja Tuomarinkadun sekä Raholan radanvarren asemakaavamuutoksen tilannetta. Lisäksi kuultiin Tesomajärven koulun alueen kaavamuutoksesta, Tesomajärvenkadun korttelisuunnitelmasta sekä Tesoman seisakkeen suunnittelusta.

Koillisen alueverkostossa esiteltiin Linnainmaan keskusta-alueen, Koilliskeskuksen, yleissuunnitelmaluonnos. Asunto-osakeyhtiöille oli varattu iltapäiväksi oma päivystys, jossa kävi parikymmentä taloyhtiön edustajaa. Illan yleisötilaisuudessa asukkaita ja muita alueen toimijoita oli paikalla 120. Keskustelua käytiin ja palautetta annettiin vilkkaasti Koilliskeskuksen liikennesuunnitelmista, ratikkalinjauksesta ja täydennysrakentamisesta. Yleisötilaisuuden lisäksi mielipiteitä Koilliskeskuksen alueen nykytilasta ja toiveita sen kehittämisestä selvitettiin maalis-huhtikuun taitteessa pidetyllä verkkokyselyllä.

Koilliskeskuksen alueen karttojen tutkimista.
Koillisessa alueverkostossa esiteltiin Linnainmaan keskusta-alueen eli Koilliskeskuksen yleissuunnitelmaluonnos

Keskustassa käsiteltiin hyvinvointiohjelmaa

Tampere suunnittele koko kaupungin kattavan hyvinvointiohjelman laatimista ja haluaa kuulla asukkaittensa ääntä sen valmistelussa. Keskustan alueverkosto käsitteli ohjelmaa huhtikuun tapaamisessaan Tammelan lähitorilla. Alustuksen hyvinvointiohjelmasta piti suunnittelupäällikkö Mika Vuori Tampereen kaupungilta. Paikalla oli myös asiantuntijoita Kampus-Sote-hankkeesta.

Työpajassa yhdessä mietittiin, mitä hyvinvointi voisi sisältää. Ainakin mielekäs vapaa-aika on innostavaa, palauttavaa ja voimaannuttavaa. Helposti saavutettavia kulttuuripalveluja pidettiin tärkeinä. Keskustasta taas tekisi vielä paremman asuinalueen toimivat pyörätiet ja hyvin hoidetut viheralueet.

Sujuva joukkoliikenne kestävän kehityksen edistäjä

Etelän alueverkosto pohti Kuuselan lähitorilla hiilineutraalia kaupunkia. Ohjelmapäällikkö Pauli Välimäen alustuksen pohjalta keskusteltiin, miten alueen asukkaat, yritykset ja yhdistykset haluaisivat osallistua ilmastotalkoisiin ja voisivatko he tehdä omalla alueella yhdessä jotakin hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Puhetta oli niin kaupunkisuunnittelun, asumisen, liikkumisen, energian kuin kulutuksenkin päästöjen vähentämisestä. Keskustelussa pyrittiin etsimään ratkaisuja kestävien elämäntapojen esteisiin. Kestävää elämäntapaa edistävänä nähtiin muun muassa sujuva ja toimiva joukkoliikenne, hyvät reitistöt ja laajat aikataulut. Yhtenä ideana esitettiin omakotiyhdistysten yhteisten tavaroiden lainaamisen laajentaminen. Kompostointiin ja lajitteluun puolestaan toivottiin lisää neuvontaa. Kestävä elämäntapa koettiin aika hankalaksi ja moniulotteiseksi asiaksi ja omat vaikutusmahdollisuudet nähtiin rajallisiksi ja ristiriitaisiksi.

Sähköisen osallistumisen rinnalla tarvitaan jatkossakin muita tapoja

Kaakon alueverkostossa Hervanta Trion kirjaston lukusalissa keskusteliin asukkaiden ja toimijoiden mahdollisuuksista osallistua kaupungin kehittämiseen. Mietinnässä olivat erityisesti sähköisen osallistumisen mahdollisuudet ja niiden kehittäminen. Sähköisten osallistumistapojen todettiin helpottavan monien mahdollisuuksia osallistua asioiden kommentointiin ja suunnitteluun, mutta osa asukkaista jää niiden ulkopuolelle, jolloin vaarana on eriarvoisuuden lisääntyminen. Keskustelussa todettiin hyvin yksimielisesti, että kehitettäessä uusia sähköisiä kanavia on huolehdittava, että kaikilla on mahdollisuus halutessaan osallistua. Erilaisia tapoja tarvitaan jatkossakin. Myös kasvokkain keskustelua ja kohtaamisia pidettiin tärkeänä.

Kaakon alueverkostossa testattiin myös kaupungilla kokeilussa olevaa Mentimeter-kännykkäsovellusta. Sen avulla tilaisuuksissa voi järjestää äänestyksiä tai kysyä mielipidettä erilaisiin väittämiin. Osallistujat vastaavat kysymyksiinsä omalla kännykällään. Kyselyn tulokset näkyvät reaaliaikaisesti tilaisuuden osallistujille.


Tule mukaan vaikuttamaan kotikulmiesi asioihin! Alueverkostojen tapaamiset ovat kaikille avoimia. Tapaamisajat ja -paikat näet Alueellinen osallistuminen -sivulta.


Teksti Eija Uurtamo ja Marika Haapala

Kuvat Ulla Jantunen ja Birgitta Tunturi