Siirry sisältöön

Kaupunki kysyi palveluntuottajilta ideoita yhteiskuntavastuulliseen kilpailuttamiseen

Julkaistu 16.10.2017 9.57

Yhteiskuntavastuu on yksi kaupungin strategialuonnoksen teemoista ja koskettaa myös hankintoja. Tampereen kaupunki järjesti ikäihmisten asumispalveluiden tuottajille markkinapuheenvuorotilaisuuden, jossa selvitettiin heidän käsityksiä yhteiskuntavastuusta sekä tapoja, joilla he käytännössä sitä toteuttavat.

Valokuva: Ryhmätöitä markkinapuheenvuorossa
Yhteiskuntavastuuta pohti reilut 20 ikäihmisten asumispalveluja tuottavan yrityksen edustajaa pääkirjasto Metsossa 5.10.2017 järjestetyssä markkinapuheenvuorossa.

– Koukkuniemen alueella Toukolaan ja Kontukotiin on tulossa kilpailutuksia. Ennen tarjouspyyntöjen tekoa haluamme kartoittaa palveluntuottajien ajatuksia yhteiskuntavastuusta, kertoi tilaisuuden avannut erikoissuunnittelija Anne-Mari Ahonen Tampereen kaupungilta.

– Yhteiskuntavastuullinen toiminta tai palvelu on sellaista, joka tuottaa yhteistä hyvää. Yleensä kilpailutuksilla pyritään hyvään hinta-laatusuhteeseen, muta kunnilla on myös yhteiskuntavastuu, totesi suunnittelija Eija Uurtamo.

Positiivista mielikuvaa vanhustyöstä ja työllistämistä

Palveluntuottajat jaettiin kolmeen ryhmään, joissa he projektipäällikkö Lilli-Nora Siikasmaan johdolla pohtivat yhteiskuntavastuuta eri kanteilta. Työryhmien tuotoksista äänestettiin toteutuskelpoisimmat ideat.

Palveluntuottajien mielestä yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen heidän osalta voisi olla positiivisen mielikuvan luomista vanhustyöstä. He voisivat myös tarjota työpaikkoja heikossa työmarkkina-asemassa oleville ja ottaa toimintaan mukaan läheiset ja eri-ikäiset.

– Mitä enemmän kilpailutuksessa edellytetään lisälaatua, sitä enemmän sen tulisi näkyä laatupisteissä, muistutettiin ryhmistä.

Valokuva: Ryhmätöiden tutkimista
Ryhmissä pohdituista äänestettiin toteutuskelpoisimmat ideat.

Palveluntuottajilta kysyttiin ideoita, miten työntekijät voivat osallistua ja vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon.

Eniten kannatusta sai henkilöstön osallistuminen omavalvontasuunnitelman tekemiseen ja valvontaan sekä omavalvonnan eri alueiden vastuuttaminen henkilöstölle. Henkilöstö nähtiin myös jatkuvana työnsä kehittäjänä. Monessa paikassa henkilöstö on mukana päätöksenteossa, rekrytoinneissa, strategiatyössä sekä jäsenenä valtuuskunnissa ja johtoryhmissä.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta palveluntuottajat mieluiten mittaisivat yhdessä tilaajan kanssa kehitetyin mittarein. Kyselyt asukkaille, omaisille, henkilöstölle ja opiskelijoille sekä erilaiset havainnointimenetelmät olivat myös suosittuja. Lisäksi mittareiksi ehdotettiin heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä henkilötyövuosina, verojalanjälkeä, työkokeilun jälkeen työllistyneiden määrää, ympäristöohjelman säästötavoitteiden toteutumista sekä palvelusta tehtyjä reklamaatioita.

Tilaisuuden lopuksi ikäihmisten palvelulinjan päällikkö Ella Suojalehto Tampereen kaupungilta kertoi työn yhteiskunnallisten vaikutusten olevan tärkeitä ikäihmisten asumispalveluissa. Hän toivotti innovaatiot tervetulleiksi ja pohti, voisiko teknologia vaikuttaa nykyisiin hoitajamitoituksiin. Suojalehtokin piti vanhustyön brändin kirkastamista tärkeänä.


Teksti Marika Haapala

Kuvat Marika Haapala ja Eija Uurtamo