Sote- ja pela-uudistus

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tampereen kaupungin palveluiden lisäksi hyvinvointialueelle siirtyvät 22 muun Pirkanmaan kunnan sekä sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelut.

Sote- ja pela-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta alkaen vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti sekä kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja. Valmistelua tehdään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Pirkanmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen Pirkanmaan julkisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla on vain yksi järjestäjä, joka on vastuussa pelastuspalveluista, sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluista ja erikoissairaanhoidosta.

Hyvinvointialue tulee vastaamaan muun muassa seuraavista julkisista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, esimerkiksi terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esimerkiksi Taysin sairaalat
 • Ensihoito, esimerkiksi ambulanssit
 • Pelastustoimen palvelut
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus

Uudistuksessa Pirkanmaalle syntyy Suomen suurin hyvinvointialue. Se on myös alueen suurin työnantaja. Työntekijöitä tulee olemaan noin 18 000.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka 79 valtuutettua valittiin aluevaaleilla tammikuussa 2022. Aluevaltuusto ja aluehallitus aloittivat toimintansa maaliskuussa 2022.

Miten Pirkanmaalla?

Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelusta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus

Lisätietoa valtakunnallisesta valmistelusta:

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista eli sote-keskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta.

Pirkanmaalla sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään yhdessä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa (PirSOTE). Pirkanmaan liiton koordinoiman hankkeen toteuttavat yhteistyössä kunnat, Taysin perusterveydenhuollon yksikkö sekä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos.

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke (PirSOTE)

Valtakunnalliset sivut: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Tampereen valmistautuminen

Tamperelaisten ja orivesiläisten julkiset terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vastaa vuoden 2023 alusta lähtien Pirkanmaan hyvinvointialue. Samalla Tampereen kaupungilta siirtyy lähes 6 000 työntekijää Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen.

Sujuvan siirron ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi Tampereen kaupunki käynnisti syksyllä 2021 Sote-siirto ja toiminnan jatkuvuus -projektin.

Lisätietoja:

Suunnittelujohtaja Tarja Puskala
Puhelin:
050 595 1079
Projektikoordinaattori Elli Torikka
Puhelin:
040 701 0735
Päivitetty 28.5.2022