Nepsy-kuvat

Käytä kuvia selkeyttämään ja helpottamaan perheesi arkea!

Kuvia ja muuta visuaalista materiaalia voi käyttää selkeyttämään ja helpottamaan arkea. Kuvia voidaan käyttää apuna mm. ympäristön, ajan, tilojen, toiminnan ja henkilöiden jäsentämisessä, tunteiden ja tarpeiden ilmaisemisessa sekä kokemusten jakamisessa.

Kuvat ovat apuna lapsen toiminnan ja käyttäytymisen ohjaamisessa ja ne auttavat lasta oppimaan. Joillekin lapsille kuva voi olla ainoa keino, jolla hän ymmärtää muiden viestejä tai ilmaisee itseään. Kuvien/kuvasarjojen tulee vastata lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. 

Kuvalla on rauhoittava vaikutus ja sen avulla vältytään jatkuvalta moittimiselta ja komentamiselta. Kuva kannustaa omatoimisuuteen. Kuvien ja muun visuaalisen materiaalin käyttö motivoi usein myös puheen tuottamista ja edistää sekä kielen että sosiaalisten taitojen kehitystä.

Vinkkejä kuvien käyttöön:

 • Käytä oikeita esineitä tai kuvia puheen tukena. Esimerkiksi lapsen kanssa ulos lähdettäessä: 1. ota saappaat käteen ja näytä ne lapselle 2. sano lapselle: laitetaan saappaat jalkaan 3. sano: nyt lähdetään ulos 4. sano: hyvä, hienosti toimittu ja näytä peukkua.
 • Tutustukaa kuviin ja harjoitelkaa niiden käyttöä yhdessä. 
 • Kokeile rohkeasti kuvien käyttöä.
 • Miettikää yhdessä kuvan/kuvien paikka, missä se tukee parhaiten suunniteltua tekemistä.
 • Käytä kuvia, joita lapsi ymmärtää ja jotka motivoivat häntä toimimaan. Tarkista, että lapsi ymmärtää kuvan viestin.
 • Jos kuvat eivät toimi nyt, niin kokeile myöhemmin uudelleen.
 • Näillä sivuilla olevien kuvien lisäksi kuvia voi piirtää itse, ottaa valokuvia tai leikata kuvia lehdistä.

Osan tämän sivun kuvien alkuperäinen lähde on Kehitysvammaliiton Papunet.net-verkkosivuston kuvapankki. Siellä olevien kuvien tekijöitä ovat seuraavat henkilöt ja tahot:

 • valokuvat: Papunetin kuvapankki
 • piirroskuvat: Elina Vanninen ja Papunetin kuvapankki
 • viittomakuvat: Elina Vanninen ja Kalevi Puistolinna
 • Sclera-piktogrammit: www.sclera.be
 • Mulberry-kuvat: www.straight-street.com
Päivitetty 23.5.2022