Lapsia kiipeilemässä Pikku Kakkosen puistossa.

Neuropsykiatriset erityisvaikeudet

Lasten neuropsykiatriset häiriöt ovat kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä. Niitä ovat muun muassa ADHD, ADD, autisminkirjon häiriöt, kielenkehityksen erityisvaikeudet sekä Touretten oireyhtymä.

Kullakin häiriöllä on omat tyypilliset ilmenemismuotonsa. Neuropsykiatriset vaikeudet vaikuttavat mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn ja oman toiminnan ohjaamiseen. Oireet ovat yksilöllisiä ja niiden vaikeusaste vaihtelee. Neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyy usein unen, oppimisen, kielenkehityksen ja motoriikan haasteita, mielialavaihteluita, ahdistus- tai pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä.

Mitä tehdä, kun huoli lapsesta tai nuoresta herää?

Usein vanhemmat miettivät, miksi kaikki on lapselle niin vaikeaa ja työlästä. Moni pohtii, miten pärjään vanhempana ja kuinka perheen tilanne vaikuttaa parisuhteeseen, omaan jaksamiseen sekä lapsen sisarus- ja kaverisuhteisiin. Myös koulun ja varhaiskasvatuksen opettajat ja muut ammattilaiset pohtivat, kuinka hyvin oma osaaminen ja jaksaminen kantaa vaativan lapsen kanssa.

Ethän jää yksin pohtimaan arjen sujuvuutta ja mahdollisia haasteita. Älä myöskään pelkää ottaa puheeksi huoliasi tai muita mieltäsi askarruttavia asioita, vaan tuo ne rohkeasti esille.

Vanhempi

  • Ota huoli puheeksi päiväkodissa tai koulussa opettajan kanssa.
  • Pyydä keskustelua, jossa yhdessä päiväkodin tai koulun ammattilaisten kanssa pohditte konkreettisia keinoja lapsen tukemiseksi.
  • Jos huolta ei ole päiväkodissa tai koulussa, mutta tarvitset tukea kodin arjen sujumiseen, ole yhteydessä lapsesi neuvola- tai kouluterveydenhoitajaan tai perhepalveluiden palveluohjaajaan.
  • Käytä tehtyjä tukitoimia päivittäisessä toiminnassa riittävän pitkään ja arvioi niiden vaikuttavuutta.

Ammattilainen

  • Keskustele huolesta vanhemman kanssa.
  • Kutsu keskusteluun vanhemmat ja tarpeen mukaan muita ammattilaisia. Laatikaa yhdessä suunnitelma lapsen tai nuoren tukemiseksi.
  • Ryhdy konkreettisiin toimenpiteisiin heti. Huomioi kolmiportainen tuki.
  • Käytä Tampereen kaupungin ammattilaisille suunnattua LYT-yhteistyömallia (LYT = levoton, ylivilkas ja tarkkaamaton lapsi ja nuori). Löydät sen Tampereen kaupungin intranetista.
  • Hyödynnä muita ammattilaisia, konsultoi.
  • Jos vanhempi kertoo olevansa huolissaan lapsen käyttäytymisestä kotona, eikä huolta ole päiväkodissa tai koulussa, ohjaa perheen asia pohdittavaksi monialaiseen työryhmään neuvolaan (Keinu) tai oppilashuoltoon.

Tämän sivun löydät myös osoitteella www.tampere.fi/nepsy

Päivitetty 13.10.2022