Siirry sisältöön

Omakanta: Potilastiedon arkisto

Lääkärit ja muut terveydenhuollon työntekijät kirjaavat sähköisiin järjestelmiin tietoja asiakkaan terveydentilasta ja hoidosta. Nämä hoidon yhteydessä tallennetut tiedot siirtyvät samalla kansalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilas pääsee verkon kautta katsomaan arkistossa olevia, hänestä kirjattuja potilastietoja. Potilastiedon arkistosta näkee mm. omat potilaskertomukset ja laboratoriokokeiden tulokset.

Kukin terveydenhuollon palveluntarjoaja (esim. Tampereen kaupunki) voi käyttää lähtökohtaisesti vain niitä Potilastiedon arkiston tietoja, jotka sen henkilökunta on tallentanut arkistoon. Muiden palveluntarjoajien tallentamia tietoja ei voida katsoa ilman potilaan suostumusta.

Tampereen kaupunki otti käyttöön kansallisen Potilastiedon arkiston eli eArkiston marraskuussa 2014, mistä alkaen Tampereen terveydenhuollossa kirjatut täysi-ikäisten potilastiedot ovat siirtyneet sinne automaattisesti. Alaikäisistä löytyy terveystietoja, jotka on tallennettu Potilastiedon arkistoon 1.8.2016 alkaen. Suun terveydenhuollon tiedot ovat siirtyneet Potilastiedon arkistoon 1.9.2017 alkaen.

Voit katsella ja hallita tietojesi Omakannassa

Omakanta-verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankin asiointitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai matkapuhelimen mobiilivarmenteella.

Omakanta-palvelu on kaikenikäisten kansalaisten käytössä. Alaikäiset voivat katsella terveystietojaan, mutta he eivät voi kuitata Potilastiedon arkiston informaatiota saaduksi, antaa suostumusta, asettaa kieltoja eikä antaa elinluovutus- tai hoitotahtoa. Huoltajat näkevät omista tiedoistaan myös alle 10-vuotiaiden huollettavien tiedot. Huoltajat voivat kuitata Potilastiedon arkistoa koskevan informaation saaduksi sekä antaa suostumuksen lapsen puolesta. Omakannasta näkee lapsen terveystiedot, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 lähtien.

Täysi-ikäisten kannattaa käydä Omakannassa kuittaamassa saaneesi tiedon Potilastiedon arkiston käytöstä, koska se nopeuttaa terveydenhuollossa asiointia.

Omakanta-palvelussa voit

  • katsoa omia potilastietojasi, sähköisiä reseptejäsi, laboratorio- ja röntgentutkimuksiasi
  • antaa suostumuksen omien tietojesi luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen
  • seurata mille terveydenhuollon toimijoille tietojasi on luovutettu
  • tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon
  • katsella alle 10-vuotiaan huollettavasi tietoja.

Omakannan käyttöön voit tutustua verkkokoulun avulla. Koulutus kestää noin kolme minuuttia.

Tietoja luovutetaan vain potilaan suostumuksella

Terveydenhuollon eri palveluntarjoajat voivat hyödyntää potilaan suostumuksella toistensa tallentamia potilastietoja potilaan terveyden- ja sairaanhoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilaan antama suostumus on voimassa toistaiseksi ja se kattaa kaikki arkistossa jo olevat ja myöhemmin tallennettavat potilastiedot.

Tämän hetkisen lainsäädännön mukaisesti asiakas voi rajoittaa tietojen luovuttamista. Hän voi kieltää esimerkiksi yksittäiseen hoitokäyntiin tai tiettyyn terveydenhuollon toimipisteeseen liittyvän käynnin tiedot. Asiakas voi myös kieltää tietojen luovutuksen kokonaan. Silloin tietoja ei voida luovuttaa kenellekään edes hätätilanteessa, ellei asiakas ole antanut erityistä suostumusta tietojen luovuttamiseen hätätilanteessa.

Suostumusta ja kieltoja voi hallita sähköisesti www.kanta.fi-internetsivujen Omakanta-palvelussa. Suostumuksesta ja kielloista voi sopia myös terveydenhuollon toimipisteessä siellä asioidessaan. Suostumuksen ja kiellot voi potilas perua milloin tahansa.

Mitä hyötyä Potilastiedon arkistosta on?

Potilastiedon arkisto ja Omakanta ovat osa Kansallista Terveysarkistoa (Kanta). Kanta-palveluun kuuluvat myös sähköinen resepti (eResepti) ja Lääketietokanta.

Potilastiedon arkisto parantaa tiedonkulkua ja potilasturvallisuutta. Arkistossa potilas- ja lääkitystiedot ovat yhdessä paikassa ja näin hoitohenkilökunta voi välttää päällekkäisiä hoitoja ja tutkimuksia. Potilaana tiedät, mitä terveydentilastasi ja hoidostasi on kirjattu Potilastiedon arkistoon. Voit katsoa ja hallinnoida omia potilastietojasi verkkopalvelussa koska tahansa.

Arkistossa potilastiedot kulkevat turvallisesti, sillä tiedonsiirto terveydenhuollon ja potilastiedon arkiston välillä tapahtuu suojattuna. Terveydenhuollon työntekijät käyttävät potilastietojärjestelmiä terveydenhuollon ammattikorteilla. Omakanta-palvelussa voit jälkikäteen seurata potilastietojesi käsittelyä. Potilastietojen käytöstä ja luovutuksesta jää aina merkintä Potilastiedon arkistoon.

Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/earkisto