Siirry sisältöön

Henkilökohtainen apu

Vuoden 2019 verokortti

Vuoden 2019 verokortti tulee toimittaa vammaispalveluihin, jos verokorttia ei ole toimitettu edellisenä vuonna: esim. jos kyseessä on vuonna 2019 alkava työsopimus. Myös mahdolliset muutosverokortit tulee toimittaa. Jos verokorttia ei ole toimitettu ajoissa palkanmaksua varten, pidätetään palkasta 60 prosenttia veroa eikä tästä voida palauttaa ennakonpidätystä seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Verokortin voi toimittaa joko sähköpostitse tuntilistat(at)tampere.fi -osoitteeseen tai postitse:

Tampereen kaupunki, vammaispalvelut / Avustaja

PL 98, 33201 Tampere

Verokorttia ei tarvitse toimittaa, jos työsuhde jatkuu voimassa olevana edelliseltä vuodelta. Nämä verokortit saamme suoraan verohallinnolta.


Arvioi verkossa, oletko oikeutettu henkilökohtaiseen apuun

"Arvio henkilökohtaisesta avusta" -kyselyn avulla selviää, onko sinulla edellytyksiä saada vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Henkilökohtainen apu on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat vaikeavammaisia eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymisen vaikutuksista toimintakyvylle. Arvion lisäksi saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen ja vinkkejä arjen avuksi.
Ulkoinen linkkiOmaolo-palvelu

Henkilökohtainen apu kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja on asiakkaalle maksutonta. Henkilökohtaista apua järjestetään ihmiselle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista.

Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammainen ihminen kykenee tekemään omia valintoja päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä.

Henkilökohtainen apu voidaan järjestää niin, että vaikeavammainen ihminen palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan, ostaa avustajapalvelun kunnan antamalla palvelusetelillä tai saa kunnan järjestämää henkilökohtaista apua ostopalveluna.

Henkilökohtaisen avun järjestämisessä otetaan huomioon yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne. Vammasta tai sairaudesta johtuva avun tarve ratkaisee, voiko henkilö vastata henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen liittyvistä työnantajavelvoitteista vai onko parempi ohjata hänet muiden avustajapalvelujen piiriin.

Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Tuntimäärä voi olla pienempi, jos palveluselvityksessä ja -suunnitelmassa on todettu vähäisemmän avun riittävän henkilön tarpeisiin.

Henkilökohtaisen apua haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vamma tai sairaus sekä päivittäisen avun tarve. Hakemukseen pitää liittää lääkärinlausunto ja tarvittaessa muu asiantuntijalausunto.

Henkilökohtaisen avustajan lomakkeet

Henkilökohtaisen avustajan lomakkeet voi täyttämisen jälkeen tallentaa tietokoneelle ja/tai tulostaa.

Henkilökohtaisen avun työnantajaohjauksesta vastaa sosiaaliohjaaja Irja Rajala. Hän auttaa myös lomakkeiden täyttämiseen liittyvissä asioissa:

Sosiaaliohjaaja
Irja Rajala
puhelin 040 800 4115
sähköposti [email protected]