Siirry sisältöön

Henkilökohtainen apu

Arvioi, oletko oikeutettu henkilökohtaiseen apuun

"Arvio henkilökohtaisesta avusta" -kyselyn avulla selviää, onko sinulla edellytyksiä saada vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Apu on tarkoitettu vaikeavammaisille, joiden avun tarve ei johdu ikääntymisen vaikutuksista toimintakyvylle. Tee kysely: Ulkoinen linkkiOmaolo-palvelu

Henkilökohtaista apua järjestetään ihmiselle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammainen ihminen kykenee tekemään omia valintoja päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä.

Henkilökohtainen apu on asiakkaalle maksutonta. Henkilökohtainen apu voidaan järjestää eri tavoin. Vaikeavammainen ihminen voi

  • palkata itselleen henkilökohtaisen avustajan
  • ostaa avustajapalvelun kunnan antamalla palvelusetelillä tai
  • saada kunnan järjestämää henkilökohtaista apua ostopalveluna.

Henkilökohtaisen avun järjestämisessä otetaan huomioon yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne. Vammasta tai sairaudesta johtuva avun tarve ratkaisee, voiko henkilö vastata henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen liittyvistä työnantajavelvoitteista vai onko parempi ohjata hänet muiden avustajapalvelujen piiriin.

Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Tuntimäärä voi olla pienempi, jos palveluselvityksessä ja -suunnitelmassa on todettu, että vähäisempi apu riittää henkilön tarpeisiin.

Hakeminen

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vamma tai sairaus sekä päivittäisen avun tarve. Hakemukseen pitää liittää lääkärinlausunto ja tarvittaessa muu asiantuntijalausunto.

Henkilökohtaisen avun yksikkö

Henkilökohtaisen avun yksikkö tarjoaa neuvoo henkilökohtaista apua koskevissa asioissa. Se palvelee sekä asiakkaita että kuntien työntekijöitä henkilökohtaisen avun työnantajamallin, palvelusetelin ja ostopalvelun toteuttamisessa.