Siirry sisältöön

Työ- ja päivätoiminta

Työtoiminta on työnluonteisia tehtäviä, kuten erilaisia alihankintatöitä. Työtoiminnassa kehitysvammaiset ihmiset selviytyvät päivätoiminta-asiakkaita itsenäisemmin heille järjestetystä toiminnasta. Työtoiminnasta voidaan maksaa eläkkeen lisäksi työosuusrahaa.

Päivätoiminnan asiakkaat ovat sosiaalista, psyykkistä ja/tai fyysistä tukea tarvitsevia aikuisia. Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn mukaan suunniteltua kuntoutuksellista ja virikkeellistä toimintaa kehitysvammahuollon yksiköissä. Sillä tuetaan kehitysvammaisen aikuisen elämän taitoja.

Työ- ja päivätoimintaan osallistutaan 1 - 5 päivänä viikossa. Tampereen kaupunki järjestää itse osan työ- ja päivätoiminnan palveluista. Osa työ- ja päivätoimintapalveluista ostetaan eri palveluntarjoajilta.

Kaupungin oma työ- ja päivätoiminta

Nuutisaran toimintakeskus

Nuutinkulma
puhelin 040 800 4719
33900 Tampere

vs. Johtava ohjaaja Janne Välimäki, puhelin 050 364 6180


Nuutinsoppi
puhelin 040 800 4731
33900 Tampere

vs. Johtava ohjaaja janne Välimäki, puhelin 050 364 6180


Nuutinpaja
33900 Tampere

vs. Johtava ohjaaja Janne Välimäki, puhelin 050 364 6180


Nuutisaran toimintakeskus tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille henkilöille virikkeellistä ja asiakaslähtöistä päiväaikaista toimintaa. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaiden aikuisen elämän taitoja, toimintakykyä, omatoimisuutta sekä osallisuutta yhteiskuntaan. Nuutisaran toimintakeskuksessa tarjotaan ammattitaitoista ohjausta ja hoitoa, huomioiden jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. Asiakkaat kohdataan yhdenvertaisesti yksilöinä.

Nuutisaran toimintakeskuksessa saman katon alla toimii Nuutinpaja (80 paikkaa), Nuutinkulma (20 paikkaa) ja Nuutinsoppi (8 paikkaa). Nuutinpaja tarjoaa työtoimintaa sekä tuettua työllistämistä työvalmentajan ohjauksessa. Nuutinpajalla pääpaino on työluonteisissa tehtävissä, kuten alihankintatöissä. Nuutinkulmassa on pääasiassa päivätoiminnan asiakkaita, ja Nuutinsopessa vaativan päivätoiminnan asiakkaita. Toiminnassa pyritään yhteisöllisyyteen ja siihen, että kaikki asiakkaat voivat yhdessä tehdä asioita, osallistua tapahtumiin ja järjestää toimintaa.

Facebook-logo.

Pappilanpuisto

Pappilanpuiston päivätoiminta
puhelin 040 806 3077
33560 Tampere

vs. Johtava ohjaaja Minna Vesslin puh. 041 730 3543


Pappilanpuiston päiväaikainen toiminta on aloitettu vuonna 2012. Päivätoiminnassa on kahdeksan asiakaspaikkaa ja kolme ohjaajaa.

Toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille monipuolista, mielekästä sekä asiakaslähtöistä päiväaikaista toimintaa. Pyrimme ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä tarjoamalla asiakkaan voimavaroja tukevaa toimintaa. Päiväaikainen toimintamme rytmittyy viikko-ohjelman mukaisesti. Viikko-ohjelma sisältää muun muassa päiväkatsauksen, lukemista, ulkoilua, kädentaitoja, pelejä, aistihetkiä, leipomista, kuntoa ylläpitävää liikuntaa ja palvelukeskuksen tarjoamaa ohjelmaa.

Yksikössä korostamme asiakaslähtöisyyttä sekä asiakkaan mahdollisuutta omaan päätöksentekoon ja valinnanvapauteen. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden valita itselleen mieleistä toimintaa turvallisessa ympäristössä. Panostamme myös asiakkaan yksilölliseen ohjaukseen muun muassa liikkumisessa.

Facebook-logo.

Tuomikallio

Tuomikallio
puhelin 040 800 4727 (A-puoli)
puhelin 040 800 4728 (B-puoli)
33520 Tampere

vs. Johtava ohjaaja Minna Vesslin, puhelin 041 730 3543


Tuomikallion päivätoimintakeskus tarjoaa päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille henkilöille.

A-puolella asiakaspaikkoja on 40 ja ohjaajia yhdeksän. B-puolella on kahdeksan asiakaspaikkaa ja neljä ohjaajaa. Johtava ohjaaja toimii myös Pappilanpuiston päiväaikaisen toiminnan lähiesimiehenä.

Esteettömyys on huomioitu sisällä ja ulkona. Monipuolisessa päiväaikaisessa toiminnassa painotetaan liikuntaa, musiikkia, kädentaitoja ja erilaisia luovia menetelmiä. Asiakkaiden yksilöllisyys ja toiveet otetaan huomioon toiminnoissa.

Viikko-ohjelman lisäksi panostetaan erilaisiin tapahtumiin ja juhlapäiviin, joita suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaiden kanssa. Kuntoutusta toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä eri tahojen kanssa.

Facebook-logo.
Instagram
YouTube-logo.

Wärjäämö

Wärjäämö
sähköposti [email protected]
33100 Tampere

Johtava ohjaaja Jenny Pihl, puhelin 0400 256 393

Verstas, puhelin 040 800 4729 ja 040 800 4730


Wärjäämö on taiteen tekemiseen keskittyvää kehitysvammaisten henkilöiden päiväaikaista toimintaa. Vuonna 2006 perustettu Wärjäämö sijaitsee aivan kaupungin keskustassa, ja sen toimintaan osallistuu päivittäin noin 25 aikuista kehitysvammaista henkilöä. Heidän tukenaan Wärjäämöllä työskentelee neljä ohjaajaa sekä johtava ohjaaja.

Wärjäämöllä toimitaan päivittäin teatterin, musiikin, käsitöiden ja digitaalisuuden parissa. Keskeinen osa toimintaa on myös arjen taitojen opetteleminen ja ylläpitäminen. Toiminnan tarkoituksena on tukea wärjäämöläisten elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa toimimista ja vuorovaikutussuhteita. Wärjäämöllä toimitaan jokaisen henkilön omista voimavaroista lähtien, ja wärjäämöläisten panos toiminnassa ja sen suunnittelussa on keskeistä.

Instagram
Facebook-logo.
YouTube-logo.
Lisätietoja kaupungin omasta, kehitysvammaisille ihmisille suunnatusta työ- ja päivätoiminnasta:
Palvelupäällikkö
Marjaana Räsänen
puhelin 040 800 4712
sähköposti [email protected]

Muut palveluntuottajat

Työ- ja päivätoimintaa, tuetun työtoiminnan ja tuetun työllistymisen palveluja järjestävät Tampereen kaupungin lisäksi muiden muassa TampereMissio Palvelut Oy ja OmaPolku ry.

Työkyytien järjestäminen

Tampereen kaupungin vammaispalvelut vastaa kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan liittyvien kuljetusten järjestämisestä. Sosiaalityöntekijät osallistuvat asiakkaan tarvitseman kuljetustavan valintaan.

Tuomi Logistiikan kuljetustenohjauskeskus (KUOHKE) huolehtii kuljetusreittien ja -aikataulujen suunnittelusta ja toimii yhteistyötahona kuljetuksiin liittyvässä päivittäisessä asioinnissa.


Toimintaohje kehitysvammaisten työkyydeistä löytyy TuomiLogistiikan sivuilta. Ohje on tarkoitettu asiakkaille, toimintakeskuksille ja kuljettajille kehitysvammaisten työkyytien sujuvaksi järjestämiseksi: