Siirry sisältöön

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikka
vaihde 03 565 715

Työntekijöiden puhelinaika arkisin klo 12 - 12.30 ellei toisin ilmoiteta

Tipotien hyvinvointikeskus (4. krs, siipi B)
33230 Tampere
avoinna ma - to klo 8 - 16, pe klo 8 - 15.30

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan 13 - 17 -vuotiaita tamperelaisia nuoria, joilla on esim. masennusta, ahdistuneisuutta, keskittymisvaikeuksia, jännittämistä, käytöshäiriöitä, päihdeongelmia, ja joiden arvioidaan tarvitsevan erikoissairaanhoitoa psyykkisiin ongelmiinsa.

Nuorisopsykiatrian poliklinikan toiminta koostuu arviointikäynneistä, tavoitteellisista ja määrämittaisista, lyhyistä yksilöhoidoista sekä tarvittaessa perhetapaamisista ja verkostoyhteistyöstä. Hoito perustuu säännöllisesti arvioituun hoitosuunnitelmaan.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalle hakeudutaan viranomaisyhteydenoton (esim. lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, kuraattori, terveydenhoitaja) kautta. Yhteydenottolomake on tarkoitettu vain viranomaisten käyttöön. Täytäthän joko pdf tai rtf -lomakkeen koneella:

Yhteydenottolomake postitetaan osoitteeseen:
Tampereen kaupunki, Nuorisopsykiatrian poliklinikka
Tipotie 4, 33230 Tampere

Yläkouluille jalkautunut nuorisopsykiatrinen työryhmä

Yläkouluille jalkautunut nuorisopsykiatrinen työryhmä on osa nuorisopsykiatrian poliklinikkaa. Työryhmä työskentelee yläkouluikäisten tamperelaisten nuorten kanssa. Siihen kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia ja päihdeohjaaja.

Asiakkaaksi ohjaudutaan koulun tai muun viranomaisen (koulun työntekijät, sosiaalitoimi) yhteydenoton perusteella. Viranomainen voi ottaa työryhmään yhteyttä, kun hänellä herää huoli nuoren psyykkisestä voinnista tai päihteiden käytöstä.

Yhteydenoton perusteella sovitaan arviointikäynti, jolla kartoitetaan nuoren elämäntilannetta, historiaa ja psyykkistä vointia sekä tuen tarvetta. Tämän perusteella tehdään yhdessä nuoren, perheen ja yhteyttä ottaneen työntekijän kanssa suunnitelma jatkosta ja mahdollinen ohjaus nuoren tarvetta vastaavan tuen piiriin.

Hyvä tietää
Ennen ohjautumista sairaanhoitajalle on hyvä olla tiedossa myös muut nuoren ja perheen käyttämät terveys- ja sosiaalipalvelut. Parhaan mahdollisen tuen tarjoamiseksi nuoren hoito pyritään keskittämään yhteen paikkaan.