Siirry sisältöön

Päiväsairaala 3

Päiväsairaala 3
vaihde 03 565 715
puhelin 040 806 2703, kanslia
33500 Tampere

Bussiyhteydet: Reittioppaan reittiehdotus (täytä itse lähtöpaikkasi, määränpää on jo valmiiksi valittuna).


Päiväsairaalat 1 ja 3 sijaitsevat Kaupissa Parantolankadulla.

Päiväsairaala 3:n kohderyhmänä on 18 - 30 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on vakavia mielenterveydellisiä ongelmia. Hoitoaika on keskimäärin 1 - 3 kuukautta.

Päiväsairaala 3 tarjoaa tehostettua psykiatrista avohoitoa, jonka tavoitteena on:

  • poistaa tai lievittää potilaan oireita
  • ennaltaehkäistä uusia psykoosijaksoja tai muiden vakavien oireiden uusiutumista
  • parantaa potilaan psykososiaalista toimintakykyä ja elämänlaatua.

Arviointihaastattelukäynnillä kartoitetaan potilaan hoitoon hakeutumisen syitä, elämäntilannetta ja oireita sekä tehdään jatkosuunnitelma hoidosta. Haastattelussa ovat päiväsairaalasta mukana erikoislääkäri, psykologi ja tuleva omahoitaja.

Päiväsairaala on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.30 - 14. Iltapäivisin järjestetään perhetapaamisia ja hoitoneuvotteluja. Iltaisin ja viikonloppuisin ei ole hoitoa eikä erillistä päivystystä.

Päiväsairaala 3:ssa potilaille tarjotaan yhteisöhoitoa, yksilö-, perhe- ja ryhmäpsykoterapeuttista hoitoa sekä psykiatrista kuntoutusta. Hoitoneuvottelussa määritellään hoidolle tavoitteet, hoitokeinot ja hoitoaika.

Hoidon päätyttyä potilas palaa takaisin entiseen hoitopaikkaansa tai tarvittaessa järjestetään muu jatkohoito.

Hoitopäivämaksu on 17,90 euroa.


Henkilökunta
Psykiatrian erikoislääkäriä, osastonhoitaja, neljä sairaanhoitajaa, psykologi, sosiaalityöntekijä, musiikkiterapeutti, osastonsihteeri ja laitosapulainen.