Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen – tulos 55,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Tampereen kaupunginvaltuusto merkitsi 20.5.2024 tiedoksi vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyi tilinpäätöksen. Kaupungin tilikauden tulos vuonna 2023 muodostui 55,3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tekemisen kaupunki -strategian toteutus eteni asetettujen valtuustotavoitteiden näkökulmasta hyvin.

Kaupunginvaltuusto myönsi vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella ei tarvita, koska taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kertynyttä ylijäämää.

Kaupungin tilikauden tulos vuonna 2023 oli 55,3 miljoonaa euroa, joka oli 32,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuotot olivat noin 20 miljoonaa euroa muutettua talousarviota suuremmat, ja toimintamenot olivat noin 10 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienemmät.

Kaupungin nettoinvestointien määrä oli 229,2 miljoonaa euroa ja alitti muutetun talousarvion 53,8 miljoonalla eurolla. Tähän oli syynä erityisesti talonrakennusinvestointien viivästyminen. Kaupungin lainakanta väheni 72,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuoden 2023 lopussa lainakanta oli 853,7 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto velvoittaa tarkastuslautakunnalta saamansa vuoden 2023 arviointikertomuksen perusteella kaupunginhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2024 loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikertomuksessa todetaan, että kaupungin vuoden 2023 tilikauden tulos näyttää varsin hyvältä, mutta siihen sisältyy poikkeukselliset verotuloihin ja valtionosuuksiin liittyvät kertaerät. Ilman kertaeriä tulos olisi ollut runsas 30 miljoonaa euroa negatiivinen. Myös kaupunkikonsernin tulos todetaan hyväksi, sillä se oli 64,1 miljoonaa euroa positiivinen, mutta poikkeukselliset tuloerät sisältyivät konserninkin tilinpäätökseen.

Kaupungin ja kaupunkikonsernin tulot riittivät palvelujen järjestämiseen. Tulot eivät kuitenkaan riitä täysin investointien kattamiseen, joten kaupunki velkaantuu, arviointikertomuksessa todetaan.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2023 talousarviossa 43 Tekemisen kaupunki -strategiasta johdettua sitovaa toiminnan tavoitetta, jotka koskivat palvelualueita ja konsernihallintoa. Liikelaitoksille asetettiin yhteensä kahdeksan tavoitetta ja tytäryhtiöille 43 yhtiökohtaista tavoitetta. Lisäksi kaikille tytäryhtiöille asetettiin ilmastotavoite ja kestävän kehityksen tavoite.

Asetettujen valtuustotavoitteiden näkökulmasta Tekemisen kaupunki -strategian toteutus eteni hyvin vuonna 2023, todetaan arviointikertomuksessa. Strategian painopisteitä toteuttavista tavoitteista 65 prosenttia toteutui ja 12 prosenttia toteutui osittain, mutta 23 prosenttia jäi toteutumatta. Koko kaupunkia koskevat, organisaation toimintakykyyn liittyvät tavoitteet etenivät pääosin suunnitellusti. 

Lisätietoja

Jukka Männikkö
Talousjohtaja
Puhelin:
050 576 7539
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Jousia Lappi
Jaa sosiaalisessa mediassa